Kategoria słowotwórcza to zbiór wyrazów o podobnym znaczeniu ogólnym.

  • Rzeczowniki odczasownikowe: bieganie, śpiewanie oraz mycie należą do kategorii„NAZW CZYNNOŚCI;
  • rzeczowniki odprzymiotnikowe: surowość, miękkość i dzielność to przykładowe NAZWY CECH.

Jeśli chodzi o powyższe przymiotniki, to wszystkie trzy: kochliwy, milkliwy i gadatliwy są odczasownikowe i charakteryzują osoby skłonne do czynności wyrażonych odpowiednimi czasownikami: kochać, milczeć i gadać. Odpowiednią kategorię słowotwórczą można by nazwać: „przymiotniki oznacząjące skłonność do określonych czynności”. Powyższe przymiotniki należą do jednego typu słowotwórczego, gdyż utworzono je za pomocą tego samego formantu: -liwy.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c335-wiedza-w-tabelach/nauka-o-jezyku-powtorka-trudniejszych-wiadomosci

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c185-slowotworstwo/1-slowotworstwo

https://aleklasa.pl/gimnazjum/gramatyka/c185-slowotworstwo/4-kategoria-slowotworcza