Do niedawna specjalistą od informacji był spokojny, cichy i żyjący we własnym świecie bibliotekarz. To już przeszłość. Nastały czasy dynamicznych i komunikatywnych infobrokerów.

Infobroker to zawód z przyszłością. Tak oceniają specjaliści z Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę działającego przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. W Niemczech działa już ponad sto firm zajmujących się poszukiwaniem informacji na zlecenie. W USA rynek się specjalizuje. Działa tam coraz więcej firm zajmujących się informacją branżową – przede wszystkim prawem, medycyną, bankowością i finansami, administracją rządową, nauką i technologiami.
W Polsce tego typu działalność dopiero raczkuje. Powstają pierwsze agencje świadczące takie usługi, a na uczelniach otwiera się kierunki studiów kształcące przyszłych brokerów informacji. W programie studiów znajdują się m.in. zajęcia z mechanizmów i technik wyszukiwawczych, bibliotekarstwa oraz problemów prawnych związanych z wyszukiwaniem informacji.

Profesjonaliści

Infobroker na zamówienie wyszukuje informacje i opracowuje wyniki swojej pracy w postaci raportu dla klientów.
Wychodzi od ogółu do szczegółu, by jak najtrafniej określić źródła informacji.
Po zebraniu danych pokonuje drogę odwrotną. Analizuje informacje, selekcjonuje je i weryfikuje pod kątem potrzeb klienta. Dopiero wtedy powstaje raport.
Na zlecenie firmy infobroker może zajmować się również systematycznym przeglądem mediów branżowych oraz śledzeniem informacji na jej temat. Do jego zadań należeć może również dostarczanie wiadomości (tzw. newsów) do serwisów internetowych. Broker informacji akredytuje wyniki swojej pracy – firmuje je swoim nazwiskiem tak jak np. dziennikarz, który podpisuje nazwiskiem swój tekst.

Światowcy

Zawód infobrokera to profesja dla ludzi z dużą wiedzą o internecie, samodzielnych, wykazujących inicjatywę, dynamicznych, obeznanych z trendami w konkretnych branżach. Trzeba również mieć umiejętności redaktorskie, by sporządzić raport i zrozumiale zaprezentować wyniki swojej pracy klientowi. Tę pracę można polecić specjalistom z poszczególnych branż, którzy cenią sobie niezależność i lubią wyzwania. Oprócz bardzo dobrego orientowania się w tematyce, w której specjalizuje się dany infobroker, pożądane są umiejętności analitycznego i syntetycznego przetworzenia informacji. Do wykonywania tego zawodu nie wystarczy jedynie umiejętność przeszukiwania sieci. Infobroker bowiem najczęściej działa nie tylko w sieci, ale również, a może przede wszystkim, poza nią.

 

Podstawowe zasady etyczne zawodu infobrokera:

  • utrzymywanie dobrego imienia zawodu poprzez uczciwość, kompetencje i zachowanie poufności,
  • przekazywanie klientom najaktualniejszej i najbardziej relewantnej w stosunku do zapytania odpowiedzi w ramach czasowych przez nich wyznaczonych,
  • pomoc klientom w zrozumieniu wykorzystanych źródeł informacji,
  • dotrzymywanie klauzuli poufności,
  • przyjmowanie zleceń wyłącznie zgodnych z prawem i niedziałających ze szkodą dla środowiska zawodowego infobrokerów,
  • poszanowanie praw autorskich oraz dotrzymywanie zasad umów licencyjnych i umów z klientami, a także informowanie klientów o zobowiązaniach i ograniczeniach wynikających z tych umów,
  • utrzymywanie zawodowych kontaktów z bibliotekami i przestrzeganie zasad dostępu do ich zbiorów,
  • ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie się do tego kodeksu przez pracowników.