• Na przykład Marka Aureliusza i jego słynny cytat: „Raz już należy odczuć, jakiego świata jesteś cząstką”. Pochodzi z Rozmyślań Aureliusza, który był stoikiem, cesarzem-filozofem,człowiekiem wykształconym. Głosił, że cnotą jest umiar, że należy przyjąć i dobrze wypełniać rolę, jaką wyznaczyło człowiekowi życie, przestrzegał przed egoizmem, a każdą pracę nakazywał wykonać „jakby była ostatnią w życiu”.
  • Inny filozof rzymski to Seneka. Żyć mu przyszło w czasach Klaudiusza i Nerona – był nauczycielem i opiekunem tego drugiego i przez pewien czas miał na niego przemożny wpływ. Niestety, kapryśny cesarz wkrótce pozbawił go swych łask. Seneka był retorem, mistrzem w sztuce oratorskiej (przekonywania), jego filozoficzne dzieło zawarte w dialogach jest spójną syntezą poglądów stoickich z praktyką życiową. Był też Seneka autorem wielu tragedii. Po wykryciu spisku Pizona odebrał sobie życie, otwierając żyły.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Filozofia starożytnej Grecji