• Wśród wydarzeń kulturalnych doby oświecenia możemy wymienić także powstanie w 1765 roku Teatru Narodowego w Warszawie.
  • Powstał z inicjatywy króla jako pierwszy stały, publiczny teatr – w ten sposób zapoczątkował działalność sceny narodowej.
  • „Dla teatrum” tworzyły najlepsze pióra epoki
    • Franciszek Bohomolec,
    • Julian Ursyn Niemcewicz,
    • Franciszek Zabłocki.
  • Ulubionym gatunkiem ściągającym liczną widownię były komedie, które realizowały hasło: „bawiąc – uczyć!”.
  • Najważniejszą osobą teatru, dbającą o jego prawidłowe funkcjonowanie i upowszechnianie, był jego długoletni dyrektor Wojciech Bogusławski.

Zobacz:

Omów rozwój prasy w oświeceniu.