Lord George Byron już za życia był postacią kontrowersyjną. Otoczony aurą skandalu, oskarżany o korsarstwo, kazirodztwo, spiskowanie, stał się mitem tamtych czasów. Buntownicza postawa wobec świata, typ bohatera i typ twórczości zyskały miano bajronizmu, który stał się czymś więcej niż modą, stał się wzorcem osobowym i twórczym. Wpływ Byrona na literaturę polską był ogromny. Adam Mickiewicz tłumaczył – podkreślając niepodległościowe idee utworu. Fascynowały czytelników podróże Childe Harolda i dzieje Korsarza. Dorobek twórczy Byrona tak samo jak jego osobowość stwarzały podwaliny romantyzmu polskiego.

Bajronizm w polskiej literaturze ujawnił się jako:

  • Naśladownictwo motywów tematycznych – w tym orientalizmu.
  • Przejęcie od angielskiego romantyka typu bohatera zwanego bajronicznym. To człowiek dumny i zbuntowany, na zewnątrz obojętny i nieczuły, w głębi duszy przeżywający tragedię, człowiek, który jest sam, ma niejasną przeszłość, mści się lub walczy – nie zawsze idealnie w sensie kodeksu moralnego.
  • Rozpowszechnienie gatunków literackich używanych przez Byrona, zwłaszcza powieści poetyckiej i poematu dygresyjnego.
    • Powieści poetyckie na wzór Giaura lub Korsarza pisali wszyscy romantycy – przypomnijmy Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza.
    • Poemat dygresyjny przejął i świetnie zaadoptował do polskich realiów Juliusz Słowacki (Beniowski).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c134-romantyzm/w-jaki-sposob-powiazesz-wstep-giaura-byrona-z-sytuacja-polski

Giaur George’a Byrona

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c163-romantzym/inspiracje-romantycznych-tworcow

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/romantyzm/c134-romantyzm/o-czym-jest-giaur-byrona-co-swiadczy-o-romantyzmie-tego-utworu

Scharakteryzuj sylwetkę Georga Byrona. Co rozumiesz przez pojęcie bajronizm?