Stary Testament jest świętą księgą zarówno żydów, jak i chrześcijan. Pisany między XII a II wiekiem p.n.e. zawiera wizję Boga – Stwórcy, Boga, dzięki któremu powstał świat i ludzie. Bóg ten jednak jest surowy. Wystarczy pomyśleć o regułach, jakie nałożył na pierwszych ludzi – Adama i Ewę. Dał im szczęśliwe życie w raju, jednak zakazał im rozumienia, nie dając świadomości złego i dobrego. Można powiedzieć, że Bóg starotestamentowy jest apodyktyczny, nie znosi sprzeciwu i potrafi się mścić. W okrutny sposób sprawdza posłuszeństwo ludzi. Przypomnijmy sobie, jakie cierpienia zesłał na Hioba, jakiej ofiary wymagał od Abrahama. Pocieszać może fakt, że już w raju Bóg daje nadzieję na wyzwolenie, mówi o odkupicielu, który przyjdzie i zniweczy zło.

Bóg z Nowego Testamentu jest łagodny, miłosierny i kochający. Zsyła ludziom swego Syna, Jezusa Chrystusa, by ten odkupił ich winy. Jezus w imię Boga uczy ludzi miłości. Najważniejsze hasło to „Kochaj bliźniego swego”. Opowiada o Bogu, dokonuje cudów, obiecuje przyjście Królestwa Bożego. Daje nadzieję chorym i ubogim – „ostatni będą pierwszymi”. Chrystus z godnością i pokorą przyjął los wyznaczony Mu przez Ojca. Jednocześnie jest to postać tragiczna. Urodził się po to, by zginąć za ludzi. Miał jednak misję – pokazać ludziom, że Boga nie należy się bać, że oto Bóg, zsyłając swego Syna, wyciąga do nich rękę. Przebaczył i chce, by ludzie uwierzyli i poszli za głosem serca. Chrystus swe nauki wykładał poprzez przypowieści – krótkie fabularne opowieś­ci, zawierające głęboką mądrość.

Te dwie wizje Boga – surowego Sędziego i dobrego Ojca – nie muszą oznaczać niekonsekwencji. Bóg ze Starego Testamentu kazał Abrahamowi złożyć w ofierze ukochanego syna Izaaka, w Nowym Testamencie zaś sam poświęca własnego Syna, by uratować ludzi. Żydzi nigdy nie uznali Chrystusa za proroka. Bóg nowotestamentowy jest więc wyłącznie Bogiem chrześcijan.

Zapamiętaj!

  • Stary i Nowy Testament pokazują dwa oblicza Boga.
  • Nowy Testament nie ­został zaakceptowany przez żydów jako święta księga.
  • Przypowieść to krótka fabularna opowieść, która pod prostą historią ukrywa głębokie prawdy.