Biblia, obok kultury antyku, jest jednym z najważniejszych źródeł naszej kultury. Na niej opiera się system wartości całego świata chrześcijańskiego. Z niej także wyrasta nasza kultura i sztuka, dla której przez wiele wieków była główną inspiracją i pozostała nią do dzisiaj.

Biblia nie jest wyłącznie księgą świętą dla wyznawców judaizmu, którzy uznają tylko Stary Testament, czy chrześcijan, dla których źródłem wiary jest zarówno Stary Testament, jak i Nowy Testament, widziane razem jako historia zbawienia świata, od jego początku opisanego w Księdze Rodzaju aż po jego koniec opisany w Apokalipsie świętego Jana. Jest także księgą uniwersalną, zawierającą ponadczasowe, ponadkulturowe prawdy moralne – jak dekalog, czyli Dziesięć Przykazań Bożych.

Biblia, czyli Pismo Święte, składa się ze Starego Testamentu – jest to historia od czasu powstania świata aż do narodzin Chrystusa, oraz Nowego Testamentu – to historia narodzin i życia Chrystusa, Jego śmierci, dzieje pierwszych chrześcijan, aż po Apokalipsę świętego Jana – proroctwo końca świata.

Kiedy powstało Pismo Święte?

Księgi tworzące Biblię spisywano przez jakieś 1400 lat. Stary Testament od XIII w. p.n.e. do II w. p.n.e., a Nowy Testament w I w. n.e. Około 51 r. powstała pierwsza księga Nowego Testamentu Pierwszy List do Tesaloniczan, najpóźniej zaś Ewangelia świętego Jana i Apokalipsa św. Jana – około roku 100.

  • XIII w. p.n.e. – pierwsze księgi Pięcioksięgu (Tory) oraz najstarsze psalmy.
  • VIII–VI w. p.n.e. – księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela.
  • V – IV w. p.n.e. – Księga Hioba, Księga Koholeta, Pieśń nad Pieśniami.
  • II – I w. p.n.e. – Księga Mądrości.
  • I w. p.n.e. – Nowy Testament.

Mniej więcej przez pierwszych pięćset lat, od XVIII do XIII w. p.n.e., Biblia była przekazywana ustnie. Potem zapisywano ją na kamiennych tablicach, następnie na tablicach glinianych czy drewnianych, później na zwojach z wyprawionych skór, które zszywano w jeden zwój i nawijano na ozdobne drążki. Potem zapisywano ją na papirusie i pergaminie.

W jakim języku spisano Biblię?

Jej poszczególne fragmenty spisano w trzech językach. Księgi Starego Testamentu zostały napisane w językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. Księgi Nowego Testamentu – w języku greckim, oprócz Ewangelii św. Mateusza, którą spisano po aramejsku.

Skąd tytuł?

Słowo „biblia” znaczy po grecku: księgi. To liczba mnoga od słowa „biblion” – oznaczającego najpierw zwój papirusu, a później księgę właśnie. Rosnący nad Nilem papirus był pierwszym materiałem piśmiennym. A więc Biblia to po prostu księga – i tak też jest często określana, po prostu jako Księga. Z czasem określenie to utrwaliło się jako nazwa własna. Funkcjonuje też inny tytuł – Pismo Święte.

Zobacz:

Biblia – TABELA

Biblia – informacje ogólne

Biblia na maturze

Biblia

Biblia – MAPA MYŚLI

Najważniejsze terminy związane z Biblią

Biblia jako źródło związków frazeologicznych

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Biblia – dzieło wielogatunkowe