Ponad mnogie wasze uroki,
O Poezjo i ty, Wymowo!
Pozostanie jeden wysoki
………………………………
Odpowiednie dać rzeczy słowo!
Cyprian Kamil Norwid

Moja poezja to noc księżycowa
wielkie uspokojenie.
Konstanty Ildefons Gałczyński, O mej poezji

Godziny przy piórze – one leczą rany,
One też wstrzymują od ran zadawania.
Stanisław Grochowiak, Ars poetica

Poezja to dzwon
Rozkołysany szeroko.
Męski spiżowy ton.
(…)
Gdy bije dzwon
Żywych woła,
Umarłych płacze,
Pioruny łamie.
Antoni Słonimski Poezja

Ten pożytek z poezji, że nam przypomina,
jak trudno jest pozostać tą samą osobą (…)
Bo wiersze wolno pisać rzadko i niechętnie,
pod nieznośnym przymusem i tylko z nadzieją,
że dobre, nie złe duchy, mają w nas instrument.
Czesław Miłosz, Ars poetica

Poezja nie jest wyrażaniem myśli w czynach, tylko tworzeniem syntezy, obrazów, dźwięków i znaczeń słów w pewnej formie.
Witkacy