Twórczość zaczyna się z chwilą przekroczenia granicy konwencji, którą opanowało się już tak dobrze, że w dalszym ciągu nie trzeba się nią posługiwać.
Maria Kuncewiczowa

Znaczenie dzieła zależy tyleż od tego, kto czyta, co od tego , kto pisze. Tyle jest książek, mogłyby zagrać jak trąby jerychońskie, gdyby ludzie wznieśli je do góry i przyłożyli do ust… Śpij, trąbo moja, porzucona na śmietniku niewyzyskanych, polskich możliwości.
Witold Gombrowicz, Dzienniki

Pisarz i dzieło są czymś mieniącym się i nieuchwytnym – dopiero czytelnik utrwala je w jakimś określonym i naczelnym sensie.
Witold Gombrowicz, Dzienniki

Sztuka niszczy formę i artysta jest zawsze kimś, kto walczy przeciwko istniejącemu światu, kto szuka nowych rozwiązań.
Witold Gombrowicz

Pisarz żyje w świecie jak w zaczarowanym kole. Zewsząd i w każdej chwili osaczają go zdarzenia, którym dość przyjrzeć się uważnie, by uwikłać się
w ich uroku, by przez podziw, grozę, zachwyt, lub choćby prostą sympatię zobaczyć je tak, jak ich nikt dotąd nie widział, i wreszcie utrwalić je, zatrzymać na zawsze w słowie.
Jan Parandowski, Alchemia słowa

Autorów sądzą ich dzieła.
Cyprian Kamil Norwid

Wielkie dzieła literatury światowej nie są na ogół optymistyczne, ale nie odbierają nadziei.
Julian Przyboś