Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.
Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje.
Jan Paweł II

Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.
Jan Paweł II

Słodko i zaszczytnie jest umrzeć za ojczyznę.
Horacy

Ja i ojczyzna – to jedno
Nasz naród jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi,
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi.
Adam Mickiewicz

Człowiek rodzi się nie sobie,
lecz dla swojej ojczyzny.
Andrzej Frycz-Modrzewski

Biada narodom, które kochają więcej wolność niż ojczyznę!
Henryk Sienkiewicz

Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc, gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.
Oliver Wendel Holmes

Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy, co my możemy dla niej uczynić.
John Fitzgerald Kennedy

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą ojczyźnie.
Jan Kochanowski

Patriotyzm powinien polegać na miłości swoich, zbyt często zaś polega na nienawiści obcych.
Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.
Stanisław Staszic

Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale – ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa.
Bolesław Prus

Ojczyzna to kraj dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała najbliższa
ojczyzna…
Tadeusz Różewicz

Biada, kto daje ojczyźnie pół duszy, a drugie pół dla szczęścia zachowa.
Juliusz Słowacki

Polaków nie zdobywa się groźbą, ale sercem.
Stefan Wyszyński

Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek.
Gorzki to jest chleb Polskość…
Cyprian Kamil Norwid

Zobacz:

Ojczyzna w literaturze

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c306-motywy-do-prac-pisemnych/ojczyzna-2