O moralności, wartościach i walce dobra ze złem

Aforyzmy:

• Człowiek bez poczucie moralnego jest najniegodziwszym i najdzikszym stworzeniem.
Arystoteles

• Jeśli reguł moralności nie nosisz w sercu, nie znajdziesz ich w książkach.
Monteskiusz

• Nasza moralność jest tylko sumą naszych przyzwyczajeń. Nie wolno zatem nazywać ludzi niemoralnymi tylko dlatego, że mają inne przyzwyczajenia.
George Barnard Shaw

• Żaden zły człowiek nie jest wolny.
Epiklet

• To właśnie jest moralność: rzeczy, które później budzą w nas niesmak.
Ernest Hemingway

• Między Scyllą a Charybdą strzeż się jeszcze siebie samego.
Stanisław Jerzy Lec

• Moralność musi mieć tak stałe prawa jak i natura.
Jan Federowicz
Wypowiedzi twórców, krytyków, fragmenty literatury:

• Krzykiem a nie bezradnym płaczem sprzeciwiamy się zbrodniarzom i sfałszowanym kartom.
Józef Robodowski

• Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości, bajki i legendy, bo tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz.
Przesłanie Pana Cogito – Zbigniew Herbert

Istnieje tylko jedna niezmienna powinność, a jej formuła brzmi: „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Zupełnie inną
kwestią jest, jak to robić, niemniej to już cała moralna powinność.
William Temple

• Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna.
Witold Gombrowicz

• Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem, nikt na świecie nie jest od niej wolny.
Albert Camus

• Zbyt wieleśmy widzieli zbrodni, byśmy się dobra wyrzec mogli.
Czesław Miłosz – Traktat moralny

• Sumienie jest najlepszym i najwierniejszym naszym drogowskazem.
Lew Tołstoj

• Wszystko, co łączy ludzi, jest dobrem i pięknem;
wszystko, co ich rozdziela, jest złem i brzydotą.
Lew Tołstoj

• Tolerancja staje się przestępstwem, jeśli dotyczy zła.
Tomasz Mann

• Przyjacielem mi Platon, przyjacielem – Sokrates,
ale jeszcze większym – Prawda.
Arystoteles

• Nie w tym rzecz,
że się rozprawia o cechach męża dobrego,
lecz że się nim jest.
Marek Aureliusz

• Stać się naprawdę dobrym człowiekiem jest rzeczą trudną.
Platon

• Człowiek dla człowieka wilkiem.
Plaut

• Cnota jest jak kosztowny kamień, który najlepiej wygląda w prostej oprawie.
Francis Bacon

• Istotnie też leży to w naturze ludzi, którzy nadmiernie miłują sami siebie, że gotowi są podpalić dom, by przy tym ogniu upiec dla siebie jaja.
Francis Bacon

• Jedyną nagrodą cnoty jest cnota; jedynym sposobem zdobycia przyjaciela jest być nim dla innych.
Emmerson Ralph Waldo

• Dlaczego czytając moralistów, zawsze mam wrażenie, że im wymyka się człowiek? Bezsilny, abstrakcyjny i teoretyczny wydaje mi się morał – jak gdyby prawdziwa nasza egzystencja urzeczywistniła się gdzieś poza nim.
W. Gombrowicz – Dzienniki

• Jednakowo waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.
Tadeusz Różewicz

• Wartości w świecie – a więc miłość, jasność, ład, uznanie praw drugiego człowieka, pojmowanie jego istnienia nie jako łupu lub siły roboczej, lecz jako pola życia, któremu przyświadczamy i mamy ochotę pomóc – leżą za tamą, wzniesioną przeciwko nieustannie grożącemu morzu.
Jan Strzelecki – Próby świadectwa

• Grzech przybrał ciało cnoty. Imponderabilią moralność spłowiały a spod ich rysunku wyłoniły się (…) impoderabilne cnoty moralności (…) Zło włączyło się w nasze kody etyczne i stało się dobrem. Fatalnym, rakowatym dobrem.
Tadeusz Konwicki

• Niektóre piekła mają wygląd domów i miast zrujnowanych przez ogień, gdzie inferalne duchy czają się w ukryciu. W mniej dotkliwych piekłach można widzieć nędzne rudery, niekiedy w rzędach tworzących rodzaj miasteczek z zaułkami.
Emmenuel Swedenborg

• Istnieje tylko jedna niezmienna powinność, a jej formuła brzmi: „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”. Zupełnie inną kwestią jest, jak to robić, niemniej to już cała moralna powinność.
William Temple

• Każdy nosi w sobie dżumę, nikt bowiem, nikt na świecie nie jest od niej wolny.
Albert Camus – Dżuma

• Jednakowo waży cnota i występek
widziałem:
człowieka który był jeden
występny i cnotliwy.
Szukam nauczyciela i mistrza
niech przywróci mi wzrok słuch i mowę
niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcie
niech oddzieli światło od ciemności.
Tadeusz Różewicz – Ocalony

• Największym złem jest brak miłości.
Matka Teresa z Kalkuty