Czesław Miłosz
W stuleciu, w którym żyłem, demoniczna siła historii ukazywała się z ogromną wyrazistością. Do tego stopnia, że istniały przecież różne filozoficzne i polityczne kierunki, które mówiły o historii pisanej wielką literą i robiły z niej rodzaj bogini. Bardzo pewne swego odwoływały się do sądu historii, który rzekomo miał przyznać im słuszność. Oczywiście, w tych ujęciach historia ukazywała się jako siła zupełnie obojętna na pojedynczego człowieka, czyli mordowanie ludzi uzyskiwało sankcję, rzekomą sankcję historii.

Nie kochaj żadnego kraju: kraje łatwo giną.
Nie kochaj żadnego miasta: łatwo rozpada się w gruz.
(…)
Kto mówi o historii, jest zawsze bezpieczny,
Przeciwko niemu świadczyć nie wstaną umarli.

Cyceron
Historia – świadek czasu, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia, zwiastunka przyszłości.

Nie znać historii, to być zawsze dzieckiem.

Janusz Korczak
Kto ucieka od historii, tego historia dogoni.

Gustaw Herling- Grudziński
Jestem dumny z tego, że w najgorszych nawet czasach byłem przekonany, że zło komunizmu upadnie. I Giedroyc, redaktor Kultury, i ja byliśmy tego pewni. Nie byliśmy natomiast przekonani, i tu los się do nas uśmiechnął, że dojdzie do tego za naszego życia.

Witold Gombrowicz
Jestem Polakiem doprowadzonym do ostateczności przez historię.

ks. Jan Twardowski
Dawniej uważano, że niemożliwy jest upadek komunizmu. Uważano, że powoli ten system ogarnie nawet i zachód Europy. A potem nagle okazało się, że komunizm upadł. To samo czeka postmodernizm (…). Uważam, że świat znudzi się przemocą, seksem, wulgarnością i zatęskni za urokiem życia ewangelicznego.

Stanisław Jerzy Lec
Historia lubi się powtarzać.
To fakt. Ale często się jąka.

Leopold Staff
Czytam historię
I widzę, coś zrobił
Przez tysiąclecia, Człowiecze!
Zabijałeś, mordowałeś i wciąż przemyśliwasz,
Jakby to robić lepiej.
Zastanawiam się, czyś godzien, Aby cię pisać przez wielkie C.

Bertrand Russell
Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć.

Albert Camus
W cyrku historii nie brakowało nigdy ani lwów, ani męczenników.

Borys Pasternak
Historii nie można oglądać, podobnie jak nie można widzieć, jak rośnie trawa.

Krzysztof Teodor Toeplitz
Historia nie jest miejscem dobroczynnych gestów, lecz bezlitosnej rywalizacji.

Adam Asnyk
Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie nowe, doskonalsze wznieść.

Monteskiusz
Szczęśliwy jest naród, którego historia jest nudna.