Idealiści pragną materializacji duchów.
Stanisław Jerzy Lec

Życie powszednie przymierzania go do idealnych modeł nie znosi.
Eliza Orzeszkowa

Wielkie niebezpieczeństwo jest w poddaniu się jednej idei.
André Gide

Nie sztuka mieć ideały, sztuka – w imię bardzo wielkich ideałów nie popełniać bardzo drobnych fałszerstw.
Witold Gombrowicz

Ideały są jak gwiazdy. Jeśli nawet nie możemy ich osiągnąć, to należy się według nich orientować.
George Bernard Shaw

Wartość życia stanowi to, za co można je oddać, za co chce się umrzeć.
Maria Dąbrowska

Jedynie mędrcy są w posiadaniu idei, więk­szość ludzi opętanych jest ideami.
Samuel Coleridge

Idealiści pragną materializacji duchów.
Stanisław Jerzy Lec

Ludzie nie są znowu tak wielkim bydłem i bez idei żyć im trudno.
Stanisław I. Witkiewicz

Wiem że oracz winien orać ziemię
pasterz pilnować trzody
przygoda Ikara
nie jest ich przygodą
musi się tak skończyć

I nie ma w rym nic wstrząsającego
że piękny statek płynie dalej
do portu przeznaczenia
Tadeusz Różewicz Prawa i obowiązki