Kochaj i rób co chcesz.
Święty Augustyn

Postępuj wedle takiej tylko zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym.
Immanuel Kant

W nieugiętym proteście przeciw złu kryje się cały sens życia.
Antoni Czechow

Trzeba działać jak człowiek myś­lący, trzeba myśleć jak człowiek czynu.
Henri Bergson

Każdy musi odkryć własną drogę.
Jean Paul Sartre

Serce miej otwarte dla wszystkich, zaufaj niewielu.
William Szekspir

Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, dobro złem,
którzy zmieniają ciemności na światło, a światło na ciemności,
którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz!
Biada tym, którzy się uważają za mądrych
i są sprytnymi we własnym mniemaniu!
Księga Izajasza ­(fragment)

Ludzie! Każdy z was mógłby, samotny, więziony,
Myślą i wiarą zwalać i podźwigać trony!
Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Prolog

Zbudź więc jednego człowieka, gdziekolwiek na ziemi
(nie mnie, bo jednak znam, co przyzwoitość)
i pozwól, abym patrząc na niego podziwiać mógł Ciebie.
Czesław Miłosz, Veni Creator