Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
Zostaną po nich buty i telefon głuchy.
___ ___ ___
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią czy ostatnia pierwszą.
Jan Twardowski Śpieszmy się