Myślę, więc jestem.
Kartezjusz

Lubimy ludzi. którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod ­warunkiem że myślą to samo co my.
Mark Twain

Człowiek myśli tak długo, jak długo do czegoś dąży.
Johann Wolfgang Goethe

Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą.
Blaise Pascal

Człowiek myśli tak długo, jak długo do czegoś dąży.
Johann Wolfgang Goethe

Nie mam wątpliwości, że nasze myślenie odbywa się w większej części bez użycia znaków (słów), a ponadto w dużym stopniu bez udziału świadomości. Jak bowiem wytłumaczyć fakt, że czasem jakieś doznanie wzbudza w nas spontaniczne zadziwienie. To zadziwienie pojawia się, gdy doznanie to sprzeczne jest ze światem pojęć, jaki się w nas ugruntował.
Albert Einstein

Do myślenia potrzebny jest mózg, nie mówiąc już o człowieku.

Myśli niektórych ludzi są tak płytkie, że nie sięgają nawet ich głowy.

Do głębokiej myśli trzeba się wspiąć.
Stanisław Jerzy Lec

Kto mało myśli, błądzi wiele.
Leonardo da Vinci

Mowa jest żółwiem w stosunku do błyskawicznego myślenia.
Jalu Kurek

Żyć – to myśleć.
Cyceron

Każdy myśli o sobie na tej pustyni egoizmu, którą nazywamy życiem.
Stendhal

Im mniej ludzie myślą, tym więcej mówią.
Monteskiusz

Nie ma takiego fortelu, do którego nie odwołałby się człowiek, aby uniknąć pracy zwanej myśleniem.
Thomas Alva Edison

Człowiek myśli sobie to i owo, ale jednak najczęściej to.
Sławomir Mrożek

Myśl tylko o tym, co należy. Miej w głowie to, co robisz.
Ernest Hemingway

Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne, i kochać, co dobre – w tym cel rozumnego życia.
Platon

Myśli powinny być lepsze od prag­nień.
Demostenes

Nie ma nowych myśli, są tylko nowe formy.
Stefan Kisielewski

Gorsze jeszcze od ułatwionego życia jest: ułatwione myślenie.
Niczego nie można do końca przemyśleć.
Karol Irzykowski

Mówienie bez myślenia to jak strzelanie bez celowania.
Zbigniew Herbert

Najbardziej nowoczesny kierunek myślenia to ten, który znów odkryje pojedynczego człowieka.
Witold Gombrowicz

Nie ma większej siły nad myśli.
Stanisław Witkiewicz (ojciec)

Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata… i wznosić się wyżej… zawsze wyżej…
Ludwik Pasteur

Jeśli się nie przechodzi i nie odświeża ścieżek myślowych, zaczynają zarastać.
George Wells