Przyjaciel bardziej jest potrzebny niż ogień i woda.
Eurypides

Wszystkim wydała się słodsza ta wojna niż powrót do domu.
Homer

Słodko i zaszczytnie umrzeć za ojczyznę.
Horacy

Używaj dnia (jak najmniej ufając przyszłości).
Horacy

Przyjemny jest zapach bogactwa, skądkolwiek by się rozchodził.
Juwenalis

Jaki twój zawód? Być dobrym.
Marek Aureliusz

Pracuj, ale nie czuj się z tego powodu
Nieszczęśliwym ani nie chciej, by się z tego
Powodu nad tobą litowano lub cię podziwiano.
Marek Aureliusz

Najwyższy rozkaz rozkazywać sobie samemu.
Seneka

Kto się w opiekę poda panu swemu
A całym prawie sercem ufa jemu,
Śmiele rzec może: „Mam obrońcę Boga,
Nie będzie u mnie straszna żadna trwoga”.
Jan Kochanowski

Kupić by cię, Madrości, za drogie pieniądze!
Jan Kochanowski
Nie dbałem nigdy o złoto,
Alem tylko prosił o to,
Aby kufel stał przede mną,
A przyjaciel pijał ze mną.
Jan Kochanowski

To pan, zdaniem moim,
Kto przestał na swoim.
Jan Kochanowski

Żona uczciwa ozdoba mężowi
I najpewniejsza podpora domowi.
Jan Kochanowski

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Jan Kochanowski

Piękna rzecz latać, gdy się komu godzi,
Bezpieczniej jednak,
kto po ziemi chodzi.
Ignacy Krasicki

Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.
Adam Mickiewicz

Możesz myśleć, co chcesz, robić, co chcesz
– i tak zawsze jednym będzie się to podobało, innym nie
Ryszard Kapuściński

Zobacz:

Jak pisać o poszukiwaniach i wyborach?