Antoine Saint-Exupéry
Wśród ludzi jest się także samotnym.

Pracując dla samych dóbr materialnych, budujemy sobie więzienie. Zamykamy się w samotni ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dla czego warto żyć.

W świecie, gdzie życie tak naturalnie łączy się z życiem, gdzie kwiat nawet w powiewie wiatru łączy się z innymi kwiatami, gdzie łabędź zna wszystkie łabędzie, tylko ludzie budują sobie samotność.

Arthur Schopenhauer
Wolnym bowiem jest człowiek tylko wtedy, gdy jest samotny.

Albert Einstein
Jestem prawdziwie samotnym wędrowcem i nigdy całym sercem nie przynależałem do mojego kraju, domu, przyjaciół, a nawet najbliższej rodziny. W związku z tym nigdy nie zatraciłem dystansu i potrzeby izolacji.

Żyję w samotności, która bardzo dokucza w młodych latach, jest wszakże błogosławieństwem dla człowieka dojrzałego.

 

Zygmunt Krasiński
Jestem istotą, której przeznaczono: żyć samej i samej umierać.

Jan Paweł II
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny.
Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.

Erich Maria Remarque
Samotność nie ma nic wspólnego z brakiem towarzystwa.

Samotność, prawdziwa samotność bez złudzeń, to stan poprzedzający obłęd lub samobójstwo.

José Ortega y Gasset
Dopiero w samotności człowiek jest naprawdę sobą.

Waldemar Łysiak
Samotność jest ceną wielkości i nie ma od tego ucieczki.

Albert Camus
Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna.