Nic co się stało pod sklepieniem niebios,
Bez Twej woli się nie stało.
Jan Kasprowicz, Hymny

Kiedy patrzę na Twoje niebiosa, dzieło palców Twoich, na księżyc i gwiazdy, któreś ustanowił
Cóż jest człowiek, że pamiętasz o nim, syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Księga Psalmów, Psalm 8

Nim się przed moją nicością ukorzę
Smutno mi, Boże!
Juliusz Słowacki, Hymn

Odpowiedź:

Cytaty można wykorzystać, pisząc pracę na temat relacji: Bóg-człowiek, którą – każdy na swój sposób – obrazuje.

Komentarz

Cytaty są bardzo ważną cechą pracy. Ich umiejętne wykorzystanie to połowa sukcesu. Cytat to nie tylko dobry pomysł na rozpoczęcie pracy, może też posłużyć do jej efektownego zakończenia. Kiedy przytaczacie cudze myśli, starajcie się opatrzyć je własnym komentarzem.

Pamiętaj, że wizja Boga w literaturze, choć bierze się, oczywiście, z Biblii, nie jest nienaruszalna. Bóg ma różne oblicza – raz jest karzący i srogi, innym razem – miłosierny i wybaczający.

Podobnie jest z relacją Bóg-człowiek. Różna bywa przestrzeń, dystans między nimi. Wiele lektur obrazuje ten problem.