Odpowiedź:

Rzeczywistość, która nas otacza bywa złowroga, niezbadana, innym razem przyjazna. Czy to rzeczywistość kształtuje człowieka, czy jest może odwrotnie? Zarówno istota aktywna i formująca swój świat, jak i słabeusz biernie poddający się naciskom otoczenia, są niezaprzeczalnie uwikłani w reguły swojej rzeczywistości. Jest to problem, na który literatura od zawsze żywo reagowała, tym bardziej że rejestr postaw człowieka wobec świata zewnętrznego jest bogaty.

Komentarz:

Warto wymyślać sobie wstępy do tematów zupełnie teoretycznych lub filozoficznych, nie tylko czysto literackich. Potem po prostu konkretyzujemy je, dostosowując do wskazanego tekstu lub szczegółowych wymagań tematu.

Wykorzystaj!

  • Cogito ergo sum – Myślę, więc jestem;
  • Carpe diem – Chwytaj dzień;
  • Gloria victis – Chwała zwyciężonym;
  • Per aspera ad astra – Przez ciernie (trudy, cierpienia) do gwiazd;
  • Homo homini lupus est – Człowiek człowiekowi wilkiem.