Przykład:

(1) Biblia to nie tylko szczególna dla naszego kręgu kulturowego księga, którą uważamy za święte, pisane pod Boskim natchnieniem, dzieło. To także arcydzieło literatury, zawierające teksty o charakterze uniwersalnym, a więc takie, które może przyjąć każdy człowiek, niezależnie od czasu i miejsca, w którym żyje. Biblia przynosi odpowiedź na podstawowe pytania, jakie wszyscy sobie zadajemy: skąd wziął się świat?, czym jest zło i dobro?, jaki jest sens życia? i wiele podobnych.

(2) Spośród rozmaitych gatunków, jakie zawiera „Biblia”, najbardziej czytelne i przemawiające do naszej wyobraźni są właśnie przypowieści. Większość z nich znajduje się w „Nowym Testamencie”. Są to krótkie, zobrazowane przykładami (najczęściej zaczerpniętymi z życia) opowieści mające za zadanie ukazać głębszą prawdę dotyczącą ludzkiego życia, filozofii bądź religii. Stąd nazywamy je też parabolami.

(1) Krótkie omówienie znaczenia Biblii.
(2) Wprowadzenie tematu przypowieści i objaśnienie, czym ona jest.

Komentarz:

Wstęp może być wprowadzeniem do omawianego zagadnienia. Równie dobrze mogłeś skupić się na zdefiniowaniu i usytuowaniu w Biblii przypowieści. Spróbuj.

Poprawiaj styl!

O kompozycji utworu można mówić inaczej:

  • struktura dzieła literackiego,
  • budowa utworu,
  • konstrukcja powieści,
  • układ elementów dzieła,
  • architektura dzieła.