Bolesław Prus, Lalka (fragment)

Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie zemdlała, panna Izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością, a pan Tomasz… zaczął także jeść sandacza nożem i widelcem. „Jacyście wy głupi” – pomyślał Wokulski czując, że budzi się w nim coś, niby pogarda dla tego towarzystwa. Na domiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości:
– Musi mnie papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem.
Wokulskiemu wydało się to wprost niesmaczne. „Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu”… – rzekł do siebie.
– Moja droga – odpowiedział pan Tomasz córce – niejadanie ryb nożem to doprawdy przesąd… wszak mam rację, panie Wokulski?
– Przesąd?… nie powiem – rzekł Wokulski. – Jest to tylko przeniesienie zwyczaju z warunków, gdzie on jest stosowany, do warunków, gdzie nim nie jest.

Jak zinterpretujesz zaistniałą we fragmencie Lalki utworze sytuację?

Odpowiedź:

Wokulski – człowiek z innej, niższej warstwy społecznej niż jego partnerzy rozmowy – został zaproszony do rodziny arystokratycznej na obiad. Z przekory je rybę nożem i widelcem. Śmieszy go to i w duchu pogardza reakcją gospodarzy – Izabela i panna Florentyna są zgorszone i złośliwe, gospodarz natomiast udaje, że nic się nie stało i zaczyna jeść w taki sam sposób jak gość.

Co możesz powiedzieć o monologu, który prowadzi Wokulski?

Odpowiedź:

Wokulski prowadzi wewnętrzną rozmowę – komentarz sytuacji. Stawia się w pozycji człowieka, który patrzy z góry na rozgrywającą się scenkę, która w jego mniemaniu ośmiesza rozmówców. Przez te wewnętrzne komentarze zachowuje spokój i wyzwala się od panujących konwenansów.

Scharakteryzuj narrację w podanym fragmencie.

Odpowiedź:

Mamy tu do czynienia z narracją trzecioosobową, narrator jest wszechwiedzący, zna zarówno słowa i uczucia, jak intencje bohaterów, oddaje im głos. Narracja jest raczej sucha, bez zbędnych komentarzy, opierająca się w tym fragmencie na dialogu pomiędzy postaciami. Na początku mamy zdarzenie i opis wywołanej tym zdarzeniem sytuacji. Wszystkie dalsze wypowiedzi dotyczą tego jednego epizodu.

W jaki sposób prowadzony jest tu dialog?

Odpowiedź:

Powyższy fragment idealnie pokazuje, jak dialogi w utworach epickich wiążą się ściśle z sytuacją dialogową, rysowaną przez narratora. Tu wszystkie wypowiedzi postaci krążą wokół zdarzenia, jakim było zjedzenie ryby za pomocą noża i widelca. Narrator wskazuje, kto właśnie zabiera głos, ale też wyjaśnia, jak rozmówcy się zachowują, co myślą, jak się odnoszą do innych osób uczestniczących w rozmowie, informuje, jakim tonem wypowiedź została powiedziana.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Zadanie 42. W jaki sposób opisany jest u Bursy zawód poety?