Władysław Broniewski

Ballady i romanse

„Słuchaj, dzieweczko! Ona nie słucha…
To dzień biały, to miasteczko…”
Nie ma miasteczka, nie ma żywego ducha,
Po gruzach biega naga, ruda Ryfka,
Trzynastoletnie dziecko.

To pierwsza strofa znanego wiersza Władysława Broniewskiego Ballady i romanse. Do jakiego utworu odwołuje się poeta? Jak nazwiesz takie odwołanie?

Odpowiedź

Władysław Broniewski przywołuje, oczywiście, balladę Romantyczność Adama Mickiewicza. Poeta posługuje się tu parafrazą literacką.

Komentarz

Parafraza literacka jest przeróbką, modyfikacją jakiegoś utworu. Nie należy mylić jej z aluzją literacką, która jest stosunkowo luźnym napomknieniem odnoszącym się do jakiegoś elementu dzieła literackiego, pisarza, motywu, prądu etc. Umiejętność odnalezienia jakiegoś nawiązania często jest kluczem do napisania pracy maturalnej.