Jeżeli masz z tym trudności, zajrzyj do słownika wyrazów bliskoznacznych.

Przykład

  • ogólny – generalny, nieokreślony, niekonkretny
  • wstępny – początkowy, inicjalny, rozpoczynający
  • życiorys – biografia, biogram, curriculum vitae
  • świat – glob, kula ziemska, ziemia
  • opisywać – odtwarzać, przedstawiać, spisywać

Komentarz

Tego typu ćwiczenie będzie szczególne przydatne przy zadaniu sprawdzającym rozumienie tekstu. Rozwija bowiem umiejętność zastępowania własnymi słowami wyrazów i wyrażeń użytych w tekście źródłowym. Dzięki stosowaniu synonimów możesz ich uniknąć. Nie należy zapominać, że powtarzanie wyrazów traktowane jest jako błąd stylistyczny. Umiejętność stosowania synonimów jest więc jedną z podstawowych umiejętności przydatnych podczas pisania. Należy tylko pamiętać, żeby użyć synonimu dokładnie oddającego znaczenie wyrazu, który został zastąpiony.