TEST

1. Połącz nazwiska romantyków z podanymi pojęciami.

 1. a) Fryderyk Chopin
 2. b) Caspar David Friedrich
 3. c) Johann Wolfgang Goethe
 4. d) Piotr Wysocki

1) malarstwo
2) muzyka
3) walka w powstaniu
4) literatura

Odp. Poprawna odpowiedź

 1. a) 2)
 2. b) 1)
 3. c) 4)
 4. d) 3)

2. Uzupełnij tekst pojęciami wybranymi z nawiasu:

Romantyzm charakteryzowało zainteresowanie kulturą ludu, co nazywamy ………………………., kulturą Wschodu, czyli …………………………….., a także historią, zwłaszcza średniowiecza, co nazywa się …………………………

Odp. (orientalizm, ludowość, szekspiryzm, historyzm, irracjonalizm)

3. Przeczytaj fragment. Jakie elementy tworzą typowo romantyczny nastrój i pejzaż?

Coraz to ciemniej, wiatr północny chłodzi,
na dole tuman, a miesiąc wysoko,
Pośród krążących czarnych chmur powodzi
We mgle niecałe pokazował oko.
Mickiewicz Grażyna

Odp. Poprawna odpowiedź: noc, wiatr, mgła, księżyc, czarne chmury.

4. Kto mógłby powiedzieć następujące słowa:

Czucie i wiara silniej mówią do mnie
niż mędrca szkiełko i oko.

 1. a) uczony mędrzec
 2. b) realista
 3. c) romantyczny poeta
 4. d) matematyk

Odp. Poprawna odpowiedź: c)

5. Kto nie mógł powiedzieć następującego zdania?

Jeśli zwyczajne środki i sposoby poznawań naszych, oparte na doświadczeniu i obserwacji, nie są dostateczne, porzućmy fakty, doświadczenia i obserwacje, a do zgłębiania tajemnic użyjmy natchnienia i swobodnej imaginacji.

 1. a) romantyczny poeta
 2. b) zwolennik realizmu
 3. c) Konrad z Dziadów
 4. d) Adam Mickiewicz

Odp. Poprawna odpowiedź: a)

6. Który utwór jest tekstem hymnu Unii Europejskiej?

 1. a) Oda do wolności Juliusza Słowackiego
 2. b) Oda do młodości Adama Mickiewicza
 3. c) Oda do radości Friedricha Schillera
 4. d) Oda do wąsów Franciszka Kniaźnina

Odp. Poprawna odpowiedź: c)

7. Dobierz cytat do obrazu. Dopisz odpowiednie określenie.

a)
Chcąc być widzem dzikich bojów
Już u zwierzyńca podwojów
Król zasiada.
Przy nim książęta i panowie Rada,
A gdzie wzniosły krążył ganek,
Rycerze obok kochanek.
(…)
(Rękawiczka)

b)
O minarecie świata! O gór Padyszachu!
Ty, nad skały poziomu uciekłszy w obłoki,

Siedzisz sobie pod bramą niebios, jak wysoki
Gabryjel, pilnujący edeńskiego gmachu
(Czatyrdah)

c)
Ach, to oto wszystkie fakultety
Przebyłem, filozofię, prawo
I medycynę – i niestety
Też teologię pracą krwawą! (…)
I wiem, że człowiek nic wiedzieć nie może.
(Faust)

d)
Dzisiaj, na wielkim morzu obłąkany,
Sto mil od brzegu i sto mil przed brzegiem,
Widziałem lotne w powietrzu bociany
Długim szeregiem.
(Hymn)

Określenia:

 • Samotność wędrowca.
 • Rozczarowanie nauką.
 • Fascynacja średniowieczem.
 • Fascynacja potęgą gór.

8. O kim mowa?

a)
W głuchej puszczy, przed chatką leśnika,
Rota strzelców stanęła zielona;
A u wrót stoi straż Pułkownika
Tam w izdebce Pułkownik ich kona.

……………………………

b)
I też same portrety na ścianach wisiały.
Tu………………………… w czamarce krakowskiej, z oczyma
Podniesionym w niebo, miecz oburącz trzyma.

…………………………………

c)
Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute,
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę.

……………………………..

Odp.

 1. a) Kościuszko
 2. b) Emilia Plater
 3. c) Ordon