Wiek XIX

1. Porównaj poniższe fragmenty. Wskaż opis realistyczny i fantastyczny.

a)
Widziałem drzewa wyrastające i znikające jak opary, to zielone, to nowe, rosły. Puszczały konary i rozpadały się. Widziałem wyrastające olbrzymie budowle, piękne, lecz jakby za mgłą i znikające jak we śnie. Zdawało mi się, że cała powierzchnia ziemi topnieje i zlewa się w mych oczach.
George Wells

b)
U stóp pagórka, za mostem, aleja wysadzana młodą osiczyną prowadzi wprost do pierwszych domków miasteczka. Domki, te ogrodzone żywopłotem, otaczają rozmaitego rodzaju zabudowania gospodarskie, tłocznie, wozownie, destylarnie, rozrzucone pod cienistymi drzewami, na których zawieszone bywają wśród gałęzi drabiny, żerdzie i kosy.
Gustaw Flaubert

2. Przy bohaterach, których uznasz za idealistów, postaw literkę „i”, przy realistach „r”.
a) Ikar ……………………
b) Siłaczka …………….
c) Dedal …………………
d) Rycerz Roland ……

Poprawna odpowiedź:
a) i
b) i
c) r
d) i

3. Które z wymienionych niżej wynalazków nie należą do osiągnięć wieku XIX?
a) fotografia
b) film
c) silnik parowy
d) pierwszy samolot
Poprawna odpowiedź: c), d)

4. Połącz nazwiska odkrywców z odpowiednią dziedziną:
a) Stephenson
b) Koch
c) Ford
d) Einstein
e) Eiffel

A) fizyka
B) kolej
C) samochody
D) medycyna
E) architektura

Poprawna odpowiedź:
a) B)
b) D)
c) C)
d) A)
e) E)

5. Kto spośród niżej wymienionych osób nie otrzymał Nagrody Nobla?
a) Maria Skłodowska-Curie
b) Albert Einstein
c) James Watt
d) Robert Koch
Poprawna odpowiedź: c)

6. Połącz przedmiot z jego wynalazcą.
a) telefon
b) żarówka
c) silnik parowy
d) lampa naftowa

A) Edison
B) Bell
C) Watt
D) Łukasiewicz

Poprawna odpowiedź:
a) B)
b) A)
c) C)
d) D)

7. Kto ustalił okresowy układ pierwiastków?
a) Darwin
b) Mendelejew
c) Comte
d) Koch

Poprawna odpowiedź: b)

8. Który z poniżej wymienionych gmachów jest dziełem XIX wieku?
a) Kaplica Sykstyńska
b) Wieża Eiffla
c) Wersal
d) Pałac Kultury i Nauki

Poprawna odpowiedź: b)

9. Z podanych niżej terminów wstaw odpowiednie słowa w wykropkowane miejsca (nie zapomnij zmienić przypadku):
Epoka poezji to zdecydowanie………………………….., wiek pary i żelaza to……………………, a XX stulecie to wiek elektryczności,………………………….. i komputerów. Bicyklem albo welocypedem nazywano niegdyś……………………………, a bracia Montgolfier wzlecieli………………………….. jeszcze w wieku XVIII. Pierwszy pokaz………………………….. miał miejsce w roku 1895, a jego autorem byli bracia Lumičre. Słynna lokomotywa Stephensona miała na imię…………………………… Pogląd o potrzebie użyteczności każdego ludzkiego działania nazywamy…………………………………..

massmedia, Rakieta, romantyzm, rower, balon, wiek XIX, film, utylitaryzm

10. Pod obrazami dopisz odpowiedni termin.

a)

b)

c)

d)
A) realizm,
B) historyzm
C) romantyzm,
D) ekspresjonizm

Poprawna odpowiedź
a) B)
b) C)
c) A)
d) D)

 

Wiek XX

1. Przeczytaj fragment wiersza Miłosza i powiedz, co daje pewność, że poeta pisze o XX wieku?

Było to widowisko niepodobne, zaiste,
Do wiekowego cyklu królewskich tragedii
Drogom na betonowych słupach, miastom ze szkła i żeliwa,
Lotniskom rozleglejszym niż plemienne państwa
Nagle zabrakło zasady i rozpadły się

a) widowisko, królewska tragedia, brak zasad
b) nie można tego stwierdzić
c) betonowe słupy, miasta ze szkła i żeliwa, lotniska
d) lotniska i plemienne państwa, brak zasad

Poprawna odpowiedź: c)

2. Który z wynalazków nie jest wynalazkiem XX wieku?
a) komputer
b) telewizor
c) kino
d) telefon komórkowy

Poprawna odpowiedź: c)

3. Którego z poniższych czynów nie popełnili Niemcy:
a) masowa zagłada Żydów
b) eksterminacja w obozach koncentracyjnych
c) zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę i Nagasaki
d) agresja we wrześniu 1939 na Polskę

Poprawna odpowiedź: c)

4. Który ciąg wymienionych osiągnięć kultury i cywilizacji w pełni należy do XX wieku?
a) telewizor, radio, telefon, włócznia
b) samochód, samolot, wodolot, powóz
c) kontusz, garnitur, kapelusz, płaszcz
d) telewizor, komputer, Internet, kultura masowa

Poprawna odpowiedź: d)

5. Który z poetów nie przeżył II wojny światowej?
a) Czesław Miłosz
b) Krzysztof Kamil Baczyński
c) Tadeusz Różewicz
d) Władysław Broniewski

Poprawna odpowiedź: b)

6. Do odpowiednich haseł dobierz odpowiedni termin:
a) system rządów oparty na terrorze, przemocy i kult jednostki
b) nurt w sztuce polegający na odejściu od naśladowania rzeczywistości; swobodnym operowaniu barwą i kształtem
c) nurt w sztuce uznający za temat przedmioty codziennego użytku i kulturę masową
d) obrady w 1989 roku, które doprowadziły do przemian ustrojowych w Polsce

A. abstrakcjonizm
B. okrągły stół
C. pop-art
D. totalitaryzm

Poprawna odpowiedź:
a) D.
b) A.
c) C.
d) B.

7. Słynny obraz Pabla Picassa pt. Guernica dotyczy:
a) II wojny światowej
b) rewolucji frankistowskiej w Hiszpanii
c) nie wiąże się z wydarzeniem historycznym
d) I wojny światowej

Poprawna odpowiedź: b)

8. W której grupie wymieniono samych prezydentów Polski:
a) Lech Wałęsa, Wojciech Jaruzelski, Aleksander Kwaśniewski
b) Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Aleksander Kwaśniewski
c) Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Józef Piłsudski

Poprawna odpowiedź : a)

9. Którą z nazw określa się wiek XX?
a) wiek pary i elektryczności
b) wiek odkryć geograficznych
c) wiek rewolucji technicznej
d) wiek komputera i masowej kultury

Poprawna odpowiedź: d)

10. Tylko dla wieku XX charakterystyczne jest:
a) demokracja
b) totalitaryzm
c) pop-art
d) edukacja

Poprawna odpowiedź: c)