1. Porównaj poniższe fragmenty. Wskaż opis realistyczny i fantastyczny.

a)
Widziałem drzewa wyrastające i znikające jak opary, to zielone, to nowe, rosły. Puszczały konary i rozpadały się. Widziałem wyrastające olbrzymie budowle, piękne, lecz jakby za mgłą i znikające jak we śnie. Zdawało mi się, że cała powierzchnia ziemi topnieje i zlewa się w mych oczach.
George Wells

b)
U stóp pagórka, za mostem, aleja wysadzana młodą osiczyną prowadzi wprost do pierwszych domków miasteczka. Domki, te ogrodzone żywopłotem, otaczają rozmaitego rodzaju zabudowania gospodarskie, tłocznie, wozownie, destylarnie, rozrzucone pod cienistymi drzewami, na których zawieszone bywają wśród gałęzi drabiny, żerdzie i kosy.
Gustaw Flaubert

2. Przy bohaterach, których uznasz za idealistów, postaw literkę „i”, przy realistach „r”.
a) Ikar ……………………
b) Siłaczka …………….
c) Dedal …………………
d) Rycerz Roland ……

Poprawna odpowiedź:
a) i
b) i
c) r
d) i

3. Które z wymienionych niżej wynalazków nie należą do osiągnięć wieku XIX?
a) fotografia
b) film
c) silnik parowy
d) pierwszy samolot
Poprawna odpowiedź: c), d)

4. Połącz nazwiska odkrywców z odpowiednią dziedziną:
a) Stephenson
b) Koch
c) Ford
d) Einstein
e) Eiffel

A) fizyka
B) kolej
C) samochody
D) medycyna
E) architektura

Poprawna odpowiedź:
a) B)
b) D)
c) C)
d) A)
e) E)

5. Kto spośród niżej wymienionych osób nie otrzymał Nagrody Nobla?
a) Maria Skłodowska-Curie
b) Albert Einstein
c) James Watt
d) Robert Koch
Poprawna odpowiedź: c)

6. Połącz przedmiot z jego wynalazcą.
a) telefon
b) żarówka
c) silnik parowy
d) lampa naftowa

A) Edison
B) Bell
C) Watt
D) Łukasiewicz

Poprawna odpowiedź:
a) B)
b) A)
c) C)
d) D)

7. Kto ustalił okresowy układ pierwiastków?
a) Darwin
b) Mendelejew
c) Comte
d) Koch

Poprawna odpowiedź: b)

8. Który z poniżej wymienionych gmachów jest dziełem XIX wieku?
a) Kaplica Sykstyńska
b) Wieża Eiffla
c) Wersal
d) Pałac Kultury i Nauki

Poprawna odpowiedź: b)

9. Z podanych niżej terminów wstaw odpowiednie słowa w wykropkowane miejsca (nie zapomnij zmienić przypadku):
Epoka poezji to zdecydowanie………………………….., wiek pary i żelaza to……………………, a XX stulecie to wiek elektryczności,………………………….. i komputerów. Bicyklem albo welocypedem nazywano niegdyś……………………………, a bracia Montgolfier wzlecieli………………………….. jeszcze w wieku XVIII. Pierwszy pokaz………………………….. miał miejsce w roku 1895, a jego autorem byli bracia Lumičre. Słynna lokomotywa Stephensona miała na imię…………………………… Pogląd o potrzebie użyteczności każdego ludzkiego działania nazywamy…………………………………..

massmedia, Rakieta, romantyzm, rower, balon, wiek XIX, film, utylitaryzm

10. Pod obrazami dopisz odpowiedni termin.

a)

b)

c)

d)
A) realizm,
B) historyzm
C) romantyzm,
D) ekspresjonizm

Poprawna odpowiedź
a) B)
b) C)
c) A)
d) D)