Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk. Rozważ problem, odwołując się do wybranych dzieł.

Strategie wstępu

Afryka – rzadki temat utworów przeznaczonych dla wiekowo bardzo różnych czytelników – od Bambo do Hebanu czy Pożegnania z Afryką.

Strategie rozwinięcia

  • Ciekawa i „literacka” historia starożytna Afryki: Prus, Faraon, Smith, Bóg Nilu, Waltari, Egipcjanin Sinuhe (kultura starożytnego Egiptu – problemy państwa i władzy).
  • Problem krajów afrykańskich w czasach kolonialnych i jego odbicie w literaturze – budowanie linii kolejowych i początek metropolii kolonialnych. Obecność Europejczyków w Afryce, podbój kontynentu, problemy życia codziennego, praca przymusowa, choroby związane ze strefą klimatyczną, warunkami bytowymi (Blixen Pożegnanie z Afryką, Kapuściński Heban).
  • Ruchy narodowościowe i religijne a problem kolonializmu – W pustyni i w puszczy (wrogi stosunek Mahdiego i Fatmy do Białych).
  • Problem kobiet i ich miejsce w społeczeństwie nomadów (Kwiat pustyni, Dirie).
  • Afryka – raj i ziemia przeklęta. Wspaniała, bujna przyroda, ale i męczący klimat, zabójcze choroby – malaria (Kapuściński, Heban).
  • Lekarze, marynarze, misjonarze, podróżnicy i… królowie – ciekawi bohaterowie literatury o Afryce (Knittel El Hakim, Kapuściński Heban).
  • Egzotyka przyrody afrykańskiej jako źródło inspiracji dla twórców literatury i sztuki (Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy – kolejne ekranizacje, reportaże Czekały-Muchy W kręgu Pustego Półksiężyca).

 

Strategie zakończenia

Afryka jako specyficzny kontynent w dzisiejszym świecie – wielkie kontrasty: rozwój i zacofanie, tropikalne choroby (Kapuściński, Heban).

Bibliografia

• Henryk Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy
• Ryszard Kapuściński, Heban
• Karen Blixen, Pożegnanie z Afryką
• Waris Dirie, Kwiat pustyni
• Juliusz Słowacki, Ojciec zadżumionych
• Joseph Conrad, Jądro ciemności
• Bolesław Prus, Faraon
• Ernest Hemingway, Śniegi Kilimandżaro, Krótki szczęśliwy żywot Franciszka Macombera, Zielone wzgórza Afryki
• Wiliam Smith, Bóg Nilu
• Genowefa Czekała-Mucha, W kręgu Pustego Półksiężyca
• Kornel Makuszyński, Awantura o Basię
• Julian Tuwim, Bambo