Różne ujęcia literackie motywu tańca i jego funkcje. Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów utworów kilku wybranych epok literackich.

Strategie wstępu

  • Wyjaśnienie pojęcia i jego rytualny, sakralny charakter. Psalmista w Biblii mówi: „Chwalcie Boga śpiewem i tańcem”.

Strategie rozwinięcia

  • Taniec – częsty motyw w literaturze i sztuce o bardzo długiej tradycji (od czasów Biblii do współczesności). Pieśń świętojańska o sobótce Kochanowskiego, Dziady, Pan Tadeusz Mickiewicza, Wesele Wyspiańskiego, Tango Mrożka.
  • Bogactwo symboliki motywu tańca.
  • Funkcje tego motywu – sakralna (Biblia), kulturowa, nawiązująca do tradycji (Pan Tadeusz), krytyczna, demaskatorska (Dziady, Wesele, Tango).

Strategie zakończenia

  • Uniwersalny, ponadczasowy charakter i atrakcyjność motywu tańca.

 

Pytania do dyskusji

Które ujęcia literackie tańca uznajesz za najciekawsze? Uzasadnij swój sąd. Którą z funkcji tańca, zaznaczoną w literaturze, uznajesz za szczególnie ważną i dlaczego? Uzasadniając, odwołaj się do wybranego utworu.

Proponowana odpowiedź
Szczególnie ważna wydaje się funkcja krytyczna i demaskatorska, świadczy o tym ranga takich utworów jak Dziady czy Wesele, choć docenić trzeba też funkcję kulturową, nawiązanie do tradycji, np. w Panu Tadeuszu.
Wyjaśnij swoje zainteresowania motywem tańca. Czym dla Ciebie jest taniec i jak oceniasz jego rolę w swoim życiu?

 

Bibliografia

Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią
• Jan Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce
• Adam Mickiewicz, Dziady cz. III, Pan Tadeusz
• Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Melodia mgieł nocnych
• Stanisław Wyspiański, Wesele
• Władysław Reymont, Chłopi
• Sławomir Mrożek, Tango
• Agnieszka Osiecka, Towary dynamiczne, czyli Tańce polskie