Wymień uprawiane w starożytności i czasach współczesnych gatunki publicystki i wskaż główną cechę odróżniającą teksty publicystyczne od literatury pięknej.

Są to:

  • mowa
  • rozprawa, dysertacja
  • traktat
  • kazanie
  • orędzie
  • felieton
  • reportaż
  • esej
  • wywiad
  • recenzja

Główna cecha: oddziaływanie na opinię publiczną za pomocą różnych środków perswazji