Przygotuj konspekt referatu – nawiązania do Króla Edypa w późniejszych epokach.

Teza na początek

Król Edyp Sofoklesa doczekał się wielu nawiązań, odwołań i aluzji literackich. Prawdopodobnie dlatego, że symbolizuje znikomość ludzkiego losu, niemoc, wręcz bezradność człowieka wobec bóstw. Absurd istnienia, jak powiedzieliby egzystencjaliści. Ten problem trapił ludzkość przez wieki, a po dziś dzień nikt nie znalazł rozwiązania zagadki ludzkiego losu…

Punkty do przywołania

  • Motyw Edypa w średniowieczu – przemieszanie losów Edypa i Judasza w Złotej legendzie. Jej autor Jakub da Voragine przypisuje Judaszowi los bardzo podobny do dziejów Edypa;
  • Pierre Corneille – Edyp, tragedia z XVII wieku;
  • Wolter – Edyp, tragedia z XVIII wieku;
  • André Gide – Edyp – tragedia z XX wieku;
  • Albert Camus – Człowiek zbuntowany, Synowie Kaina – eseje z XX wieku;
  • Jorge Luis Borges – Edyp i zagadka – wiersz XX-wiecznego poety;
  • Film Pierre’a Paola Passoliniego pt. Król Edyp.

Teza na zakończenie

Dzieje Edypa fascynowały twórców od antyku po wiek XX. Czyżby rację miał Arystoteles, twierdząc, że litość wzbudzają losy postaci niewinnej, a trwogę – podobnej do nas? Przecież Edyp stał się reprezentantem każdego z nas, człowieka, który skazany został na taki, a nie inny los i nic nie jest w stanie zrobić. Jego staraniom towarzyszyć będzie najwyżej drwiący śmiech bogów…