Literatura XIX wieku, jako strażniczka „narodowego pamiątek kościoła” (Adam Mickiewicz). Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.

Zagadnienie jasno określone, łatwe do zanalizowania. O ile rzecz jasna orientujesz się w literaturze czasów Adama Mickiewicza. Trudno doszukiwać się różnych sposobów podejścia do tematu, bo różna właściwie być może jedynie kolejność przytaczanych utworów. Musisz rozważyć problem, którego w zasadzie nie ma. Każda próba dyskusji raczej spali na panewce.

Strategia realizacji tematu

Twoim celem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o zadania literatury XIX wieku. Z cytatem nie zgodzić właściwie się nie możesz. Pamiętaj o ówczesnej sytuacji historycznej Polski. Praca powinna być jedynie rozszerzona o przykłady ówczesnej twórczości, która nie miałaby przekazu narodowowyzwoleńczego. Będziesz musiał przeanalizować główne motywy literatury romantycznej. Bez paniki, nie ma ich tak wiele. Wskaż, jaką rolę w pielęgnowaniu tożsamości narodowej pełni literatura i to nie tylko XIX-wieczna. Mając na uwadze wstąpienie Polski do Unii, wskaż wagę kultury (w ujęciu bardzo ogólnym) w utrwalaniu i kształtowaniu polskiej przeszłości. Zakończ stwierdzeniem, że trudne byłoby znalezienie Polaka nieznającego słów: Litwo, ojczyzno moja…

Dotyczy motywów:

• ojczyzna
• naród
• patriotyzm
• miłość
• zadania literatury

Przywołaj pojęcia:

  • Mesjanizm – przekonanie, że Polacy są narodem wybranym i niczym mesjasz poprowadzą inne narody ku wyzwoleniu (Dziady część III).
  • Winkelriedyzm – nieco mniej optymistyczna opcja, bo owszem zakładająca duży udział Polski w wyzwoleniu innych narodów, ale kosztem zniknięcia z mapy. Polska będzie musiała ponieść ofiarę (Kordian).

Nie zapomnij o tekstach:

• Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod, Pan Tadeusz
• Stanisław Wyspiański Wesele
• Juliusz Słowacki Grób Agamemnona
• Juliusz Słowacki Kordian
• Aleksander Fredro Zemsta
• Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia
• Cyprian Kamil Norwid Fortepian Szopena
• Cyprian Kamil Norwid Bema pamięci żałobny rapsod