Jest taki czas i są takie miejsca, w których człowiek czuje się szczęśliwy – różne oblicza szczęścia utrwalone w literaturze.

Komentarz:

Możesz pisać o poszukiwaniu szczęścia, o jego odnajdywaniu lub nieustannej za nim pogoni. Możesz opisywać filozoficzne „metody” mające nam w tym pomóc. Możesz zająć się wreszcie literackimi wizjami utopijnymi czy arkadyjskimi. Nie popełnij jednak błędu i nie próbuj zajmować się tym wszystkim naraz. To najlepsza recepta na osiągnięcie stanu totalnego chaosu w pracy.

Strategie realizacji tematu:

Możliwość I:

Szukamy bohaterów literackich, którzy osiągnęli stan szczęścia, analizujemy warunki, które w tym celu musieli spełnić. Dlaczego szczęśliwy jest umierający Roland czy św. Aleksy? Dlaczego renesansowemu poecie (czyli Janowi Kochanowskiemu) do poczucia spełnienia wystarcza dzban wina i ciekawa rozmowa? I przeciwnie – dlaczego milioner, Wokulski, jest głęboko nieszczęśliwy? Podobnie zresztą jak jego niedościgła ukochana…

Możliwość II:

Zastanawiamy się nad tekstami prezentującymi krainy arkadyjskie, utopijne. Wyspa Nipu stworzona przez Ignacego Krasickiego czy też wolterowskie Eldorado to miejsca, które nie powstały przez przypadek. Czyżby człowiek mógł osiągnąć szczęście tylko w „wirtualnym”, wymarzonym i idealnym, lecz nieistniejącym świecie? Czego brakuje ludzkości, że musi budować utopijne wizje? Próba odpowiedzi na te pytania może być osią konstrukcyjną udanego eseju.

Możliwość III:

Wybieramy podstawowe koncepcje filozoficzne tyczące się szczęścia z poszczególnych epok i szukamy ich literackich realizacji. W poezji Horacego szukamy sokratesowsko-platońskich cnót kardynalnych. W literaturze średniowiecznej – koncepcji iluminacji św. Augustyna. I tak dalej…

Dotyczy motywów:

 • Szczęście
 • Wartości
 • Moralność
 • Dobro
 • Arkadia

Przywołaj pojęcia:

 • Arkadia – mityczna kraina wiecznej szczęśliwości. W znaczeniu przenośnym – wyidealizowany obraz rzeczywistości.
 • Utopia – utwór prezentujący nieistniejący, lecz idealny świat urządzony według autora „prawidłowo” – w przeciwieństwie do tego realnego.

Nie zapomnij o tekstach:

 • Pieśń o Rolandzie
 • Legenda o św. Aleksym
 • Jan Kochanowski Pieśni
 • Wolter Kandyd
 • Ignacy Krasicki Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki
 • Bolesław Prus Lalka
 • Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem
 • Albert Camus Dżuma