Bunt czy antybunt? Omów postawę Artura. Jaką motywacją kieruje się Artur, namawiając kuzynkę na ślub?

ALA
Co mam zrobić?
ARTUR
Zgodzić się na ślub. Od tego zaczniemy. Żadne nielegalne związki, żadne życie ułatwione. Ślub jest mi potrzebny. I to nie jakiś tam ślub byle jaki, administracyjny. Między śniadaniem a obiadem, ale ślub prawdziwy, z całym ceremoniałem, organami, orszakiem ślubnym i tak dalej. Stawiam szczególnie na orszak ślubny, to powinno ich zaskoczyć. Chodzi mi o to, żeby nie zdążyli się opamiętać, zorganizować oporu ani wpłynąć destrukcyjnie. Od razu trafimy ich w sam środek. Kiedy ich tak dopadniemy, znienacka, raz wzięci w formę, już później się z niej nie wydostaną. Wciągnę ich w ślub, a ślub będzie taki, że nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko wziąć w nim udział na moich warunkach. Zrobię z nich orszak weselny i mój ojciec będzie się musiał nareszcie pozapinać. Co ty na to?
ALA
I będę w białej sukni?
ARTUR
Jak śnieg. Wszystko według tradycji. Pomyśl tylko, dopomożesz w ten sposób wszystkim kobietom świata. Przywrócone normy wrócą im wolność. Dzisiaj nie mogą wybierać. Bez słowa, najwyżej pomrukując coś niewyraźnie, mężczyzna wlecze kobietę na łóżko. A jaki był pierwszy warunek każdego spotkania? Konwersacja. Tak, pan nie mógł się wymigać nieartykułowanymi dźwiękami, musiał mówić. A kiedy on mówił, ty milczałaś skromnie i rozpoznawałaś przeciwnika. Im dłużej kazałaś mu mówić, tym bardziej on się odsłaniał. Słuchałaś go spokojnie i układałaś plan działania. Poznawałaś jego system, dobierałaś odpowiednie reguły gry. Miałaś możność oceny sytuacji i możność manewru. Mogłaś się zastanowić, zanim powzięłaś jakąś decyzję, miałaś czas. Mogłaś zwlekać, jak długo ci się podobało, bez obawy, że on cię pobije, choćby nawet zgrzytał zębami i przeklinał cię w duszy. Mogłaś stwarzać do woli korzystną dla siebie atmosferę niepewności, tajemniczości, wahania, i pod każdą osłoną albo dobrać sobie kostium, który osobnikowi podobałby się najbardziej, i tym uwięzić go do reszty, albo też wycofać się bezpiecznie, niczego nie ryzykując, pozostawiając go w żalu i obłędzie. Do ostatniej chwili kroczyłaś zwycięska, bezpieczna, swobodna. Przecież nawet zaręczyny nie oznaczały jeszcze konieczności, chociaż zapewniały ci wszystko. Tym bardziej konwersacja. Co tu mówić o konwersacji! Przecież dzisiaj nawet przedstawić się tobie mężczyzna nie musi. A jednak powinnaś przynajmniej wiedzieć, kim on jest i czym się zajmuje.

Usytuuj dzieło w czasie i epoce

Tango to dramat współczesny z 1964 r. Należy do utworów awangardowych, autor posługuje się tu absurdem i groteską.

2. Co musisz pamiętać o lekturze?

• dramat współczesny
• utwór oparty na grotesce, absurdzie, humorze i parodii
• to utwór o:
• kryzysie współczesnej rodziny
• kryzysie współczesnej inteligencji
• władzy i dyktaturze
• sensie buntu

Artur

• to młody człowiek poszukujący swego miejsca w życiu
• buntownik i rewolucjonista
• człowiek poszukujący idei
• bohater tragiczny
• spadkobierca romantyków
• inteligent przegrywający z prymitywizmem
• Zauważ w nim: Prometeusza, Don Kichota, Hamleta i Kordiana, Gustawa z III cz. Dziadów.

Bunt czy antybunt?

  • Jego rodzice tak długo byli antykonformistami, że odebrali mu ostatnią szansę na bunt.
  • Może się buntować przeciwko ich rozpasaniu.
  • Brak norm stał się normą!
  • Jest to bunt przeciwko buntowi.

Co wyczytasz z przytoczonego tekstu?

• Artur pragnie przywrócenia norm i tradycji.
• Chce zaskoczyć rodziców, aby nie zdążyli się zorganizować i zbuntować.
• Ma nadzieję, że rodzice „raz wzięci w formę, już później się z niej nie wydostaną”.
• Ślub staje się dla Artura symbolem porządku.
• W dalszej części sceny Artur mówi: muszę odbudować świat i do tego jest mi potrzebny ślub.
• Artur mitologizuje przeszłość, odwołuje się do konwersacji – czyli rozmowy.
• Nie zapomnij napisać w podsumowaniu, jak zakończyły się plany Artura: bohater poniósł absolutną klęskę.

Omów postawę Artura

  • Artur marzy o tym, że ojciec się wreszcie pozapina, chce zaskoczyć rodziców, aby nie zdążyli zorganizować oporu i wpłynąć destrukcyjnie.
  • Zwróć uwagę na kluczowe słowa w przytoczonym fragmencie: ceremoniał, wzięcie w formę, tradycja, reguły gry, normy.
  • Zauważ, że Artur stosuje określenie: forma. Skojarz je z Ferdydurke Gombrowicza.
  • komentuj reakcję Ali na propozycję Artura.