„We współczesnym świecie nie ma miejsca dla idealistów” – rozwiń tę myśl lub jej zaprzecz.

Podpowiedź:

Aby ujawnić i uzasadnić swoje poglądy, bronić przedstawionej w temacie tezy lub obalić ją, najlepiej napisać rozprawkę. Użyj precyzyjnych sformułowań i charakterystycznych zwrotów:

Kiedy zgadzasz się z przytoczonym w temacie poglądem:
• W pełni zgadzam się z tezą sformułowaną w temacie…
• Będę starał się bronić tezy, iż…
• Rzeczywiście – współczesny świat to nie miejsce dla idealistów.

Kiedy obalasz tezę:
• Powszechnie sądzi się, że… jednak ja zajmuję w tej sprawie odmienne stanowisko.
• Nie mogę zgodzić się z opinią, iż…
• Zamierzam polemizować z tezą zawartą w temacie…
• Wbrew temu, co na ten temat mogliby sądzić inni, uważam, że…
• Nie sposób zgodzić się z poglądem, iż…
• Kilka argumentów „za” i „przeciw”:

„Za”

Dzisiejszy świat nie dla nich.
Idealista, marzyciel nie pasuje do współczesności. Zginie w tłumie dążącym do kariery i pieniędzy. Przepadnie w wyścigu szczurów. Egoizm zniszczył idealizm. Współczesny Ikar jest postacią medialną – spadł do morza przed oczami kamer, uratowano go i reklamuje firmy ubezpieczeniowe. Dedal drogo sprzedaje swe projekty.

„Przeciw”

Ależ są! Istnieją we współczesnym świecie idealiści. To społecznicy działający bezinteresownie na rzecz głodnych, biednych, dotkniętych wojną. To marzyciele, którzy pragną naprawić świat. To naukowcy, którzy dążą do osiągnięć dla samej nauki i dobra ludzkości – nie dla sławy. Nawet sąsiad, który pomoże samotnemu sąsiadowi, i ktoś, kto wrzuci grosik żebrakowi – to dowód na to, że idealiści są wsród nas.