Napisz artykuł do jednej z gazet oświeceniowych, w którym zajmiesz się problemami ważnymi dla tego okresu.

Jak pisać artykuł? Na co zwrócić uwagę?

  • Określ temat artykułu. Zapisz wcześniej w punktach główne problemy, które chcesz poruszyć. Sformułuj główną ideę artykułu. Miej przy tym świadomość, czego oczekuje czytelnik. Weź pod uwagę możliwość zamieszczenia opinii osób, które uczestniczyły w przedstawianych wydarzeniach oraz tych, które w nich nie uczestniczyły, ale są zainteresowane.

Pamiętaj!
Nagłówek i pierwszy akapit powinny zawierać najważniejsze informacje tekstu.

  • Dobrze zastanów się nad tytułem – musi odpowiadać temu, co zamieścisz w artykule, czyli musi być trafny.
  • Zwróć uwagę na kompozycję, na to, czy jest ona podkreślona akapitami, śródtytułami lub innymi wyznacznikami.
  • Zaplanuj miejsce tekstu w gazecie i to, jak go podzielić na mniejsze cząstki. To ułatwi czytelnikowi szybkie zapoznanie się z tematyką artykułu.
  • Stosuj język odpowiedni do poruszanej problematyki.
  • Zwróć uwagę na stronę techniczną artykułu. Różnicuj wielkość i typ czcionki (np. nagłówek wpisz większą czcionką). Zaplanuj podtytuły i miejsce podpisu autora.