Co jest w człowieku? Szkic do duchowego portretu ludzi końca XIX i XX wieku inspirowany literaturą i filmem.

Podobne sformułowania tematu:

 • „Co jest w człowieku? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do znanych ci utworów literatury współczesnej”.
 • „Człowiek jest zdumiewający, ale arcydziełem nie jest (Joseph Conrad). Rozważania o złożoności natury ludzkiej na podstawie wybranych utworów”.
 • „Człowiek jest zdumiewający… Jakie prawdy o człowieku, ważne dla współczesnego czytelnika odkrywa literatura?”
 • „Człowiek jest zdumiewający… Rozważania o złożoności natury ludzkiej na podstawie dowolnie wybranych utworów.”
 • „Człowiek jest tym, czym jest (Feuerbach) XIX wieczne a twoje kryteria wartości człowieka. Rozważania na podstawie wybranej literatury i własnych przemyśleń.”
 • „Czymże jest człowiek i czegóż mu trzeba? Jaką odpowiedŸ na pytanie K. Przerwy-Tetmajera przynosi literatura XX wieku”

Refleksje wokół natury ludzkiej – wybory, przed którym staje człowiek, systemy wartości – to lwia część maturalnych tematów. Czytając lektury szkolne i pozaszkolne, przy każdej można odnotować: jak definiuje człowieczeństwo? co mówi o etyce? czego mnie, czyli czytelnika uczy o człowieku? Nauki w tej dziedzinie przydadzą nam się z pewnością.

Gdzie szukać prawd o człowieku?

 • w Biblii:
  Księga Koheleta
  – Księga Hioba
  – przypowieści
  – dzieje patriarchów (np. Abrahama, Józefa)
 • u Szekspira
  Makbet, Hamlet, Romeo i Julia
 • w Dekameronie Boccacia
 • w Don Kichocie Cervantesa
 • u Kochanowskiego – w Pieśniach, Trenach, Fraszkach
 • w komediach Moliera:
  Skąpiec, Świętoszek
 • w powiastkach filozoficznych: u Woltera (Kandyd), u Diderota (Kubuś Fatalista i jego pan)
 • w bajkach Ignacego Krasickiego
 • u romantyków:
  Faust Goethego
  Dziady Mickiewicza
  Kordian, Balladyna Słowackiego
  – poezje Norwida
 • w powieściach wielkich realistów
  Komedia ludzka Balzaka
  Pani Bovary Flauberta
  Zbrodnia i kara Dostojewskiego
  Lalka Prusa
 • u wielkiego moralisty literatury, Josepha Conrada – Lord Jim, Tajfun, Smuga cienia
 • u pisarzy związanych z egzystencjalizmem, np. Dżuma Camusa
 • w powieściach Antoina de Saint-Exupery’ego – Nocny lot, Ziemia planeta ludzi, Mały Książę.
 • u noblisty Thomasa Manna – Czarodziejska góra, Doktor Faustus
 • w polskich powieściach współczesnych:
  – u Tadeusza Konwickiego – Sennik współczesny
  – u Andrzeja Szczypiorskiego – Początek
  – u Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – Wieża, Inny świat
  – u Józefa Szczepańskiego – Przed nieznanym trybunałem
 • w poetyckim cyklu Zbigniewa Herberta pt. Pan Cogito
 • w literaturze łagrowej (Sołżenicyn, Herling-Grudziński) i lagrowej (Borowski, Nałkowska).

Uwaga – powyższa lista to tylko wybór, można wykorzystać tu każde dzieło, które przyniesie Wam wiedzę o naturze ludzkiej.

Teraz trzeba zastanowić się, jak, gdzie szukać „człowieka” w powyższych dziełach, pomocne będą następujące pytania (i odnotować odpowiedzi):

 • w jakiej sytuacji oglądamy bohaterów?
  – codzienność
  – historyczna chwila próby
  – życiowa konieczność decyzji pojedynczego człowieka
 • czy obserwujemy jednostkę, oryginalną indywidualność czy całą społeczność, na której widać ogólne prawidła ludzkich zachowań?
 • w jaki sposób nasi bohaterowie dowodzą, że “człowiek jest zdumiewający”? Co czynią zaskakującego, czego sami się po sobie nie spodziewali, czego nie spodziewali się po nich także czytelnicy?
 • w jaki sposób te same osoby (lub inne obok) dowodzą, że „człowiek arcydziełem nie jest”. Uwaga – są postacie, które początkowo na pewno nie są arcydziełami, natomiast im dalej czytamy zaskakują swoim „postępem duchowym”. To lord Jim, to Martin Eden, to bohater romantyczny.
 • co w danej lekturze dowodzi, że trudno jest ocenić ludzkość? Co pokazuje złożoność natury ludzkiej? – człowiek – to zbrodniarz, zdrajca, ale i bohater, a czasem święty (przykłady: Manson i ojciec Kolbe). Myślę, że zadaniem maturzysty będzie obserwacja i umiejętność wskazania tej różnorodności, a nie jednolita ocena lub definicja.