Przykłady:

 • Ikar
 • Prometeusz
 • Don Kichot
 • Konrad Wallenrod
 • Justyna Orzelska
 • Doktor Rieux
 • Kolumbowie

Bohaterowie romantyczni

 • Gustaw-Konrad
 • Kordian

Bohaterowie Lalki

 • Wokulski
 • Rzecki
 • Ochocki

Sformułowania tematów:

 • Życie literackie jest mieszanką szaleństwa i rozsądku. Wskaż, w jakim stopniu wpływały one na postępowanie wybranych bohaterów literackich.
 • Idealiści i marzyciele zbyteczni czy potrzebni światu? Rozważ, odwołując się do wybranych lektur.
 • Straceńcy, marzyciele, społecznicy – bohaterowie literaccy. Prezentacja i ocena.
 • Trud wierności sobie. Słowa te uczyń mottem rozważań o postawach wybranych bohaterów wiernych swym ideałom.

Kim są idealiści?

To ludzie, którzy poświęcili życie wielkiej idei. Poświęcenie, misja, odsunięcie na plan dalszy spraw prywatnych sprawia, że postrzegamy ich jako postacie pozytywne. Szacunek wzbudzają także ideały: dobro ludzkości, patriotyzm, nauka, pomoc biednym.

Skąd więc problemy, o czym dyskutować?
Otóż – bohaterowie prawdziwie dobrej literatury są zawsze nieco skomplikowani. Nie wszystkim idealistom się udało. Czasem ich decyzje przynosiły innym ból. Opętanie ideą może też przypominać obłęd, zaślepienie, obsesję. Zdarzało się, że spełnienie misji pociągało za sobą konieczność zbrodni. Rodzi się pytanie: czy cel uświęca środki? Idealizm za każdą cenę? Takie dylematy zawsze pojawiają się przy dyskusjach o idealistach, marzycielach, straceńcach.

Wskazówki przydatne podczas pisania:

 • Wybierz kilka postaci (4-5), najlepiej różnorodnych.
 • Nie stosuj „wyliczanki” życiorysów.
 • Przy każdej postaci zapytaj, na czym polegał idealizm, oceń główny czyn, decyzję lub postawę.

Facebook aleklasa 2