Przykłady:

 • Antenor
 • Tyrteusz
 • Postacie Trylogii
 • Ignacy Rzecki
 • Salomea Brynicka
 • Kolumbowie

Bohaterowie romantyczni:

 • Konrad Wallenrod
 • Kordian
 • Gustaw-Konrad
 • Jacek Soplica

Sformułowania tematów:

 • „Służyć poczciwej sławie”, być „lwem i lisem”, „pracować u podstaw” – odwołując się do wybranych lektur, oceń różne modele patriotyzmu przedstawionego w literaturze i wiążący się z nimi typ bohatera.
 • „Jam miłość, szczęście, jam niebo za młodu
  Umiał poświęcić dla sprawy narodu”. (Adam Mickiewicz)
  Polaków wyobrażenia o godności, honorze i powinnościach wobec kraju. Rozwijając temat, odwołaj się do wybranych utworów literatury dawnej i współczesnej.

Jakie są typy patriotów?

Sposób, w jaki bohaterowie literaccy wyrażali miłość do ojczyzny, zależał zawsze od momentu dziejowego, w jakim przyszło im żyć.

 • W czasach pokoju patrioci żądają reform i piętnują postawy szkodliwe dla kraju. Tak jak polscy pozytywiści. Zmęczeni walką i klęskami powstań postulują pracę nad społeczeństwem, edukację warstw niższych, pracę organiczną, pracę na roli.
 • W czasie wojny – idą walczyć.
 • W czasie niewoli konspirują, przygotowują powstania, także walczą.

Wskazówki przydatne podczas pisania:

 • Patriotom należy się szacunek i literatura z reguły pochwala, a nawet oddaje cześć tym, którzy poświęcili życie ojczyźnie. Swoje zdanie można zatem wyrazić głównie poprzez ocenę wartości różnych modeli patriotyzmu: czy bardziej podoba nam się Bogumił Niechcic (powstaniec, ale potem gospodarz) czy Wołodyjowski, który ginie w Kamieńcu Podolskim?
 • Pytanie o postawy patriotyczne może pojawić się w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. Najlepiej pamiętać o tym, że być Europejczykiem i być Polakiem to nic sprzecznego. Być w Unii – nie znaczy zapomnieć swojej historii. Za to model patrioty XXI wieku będzie zupełnie różny niż XIX lub I połowy XX.

Facebook aleklasa 2