Przykłady:

 • Bohater Boskiej Komedii Dantego
 • Guliwer
 • Skawiński (Latarnik Henryka Sienkiewicz)
 • Kandyd
 • Mikołaj Doświadczyński bohater powieści Ignacego Krasińskiego
 • Bohater Małej apokalipsy Tadeusza Konwickiego
 • Odyseusz
 • Kordian
 • Podmiot liryczny Sonetów krymskich Adama Mickiewicza

Sformułowania tematów:

 • „Człowiek jest natury pielgrzymiej” (Cyprian Kamil Norwid)
  Literackie konkretyzacje odwiecznego w kulturze motywu życia-wędrówki i życia-pielgrzymki a Twoje rozumienie istoty ludzkiej egzystencji.
 • Wygnaniec, ciekawy świata podróżnik, poszukiwacz sensu życia… Twoje przemyślenia na temat motywu wędrowca na podstawie wybranych utworów literackich.

Kim są tułacze i wędrowcy?

 • Po pierwsze – podróżnicy, żądni przygód, nieustraszeni organizatorzy wypraw (Odys, Guliwer, Kolumb itp.).
 • Po drugie – wygnańcy, skazani na tęsknotę i oddalenie od rodzinnych stron (emigranci, np. Skawiński). Poeci romantyczni.
 • Po trzecie – młodzieńcy, dla których podróż jest poszukiwaniem dojrzałoś­ci (Kandyd, Doświadczyński, Kordian).
 • Po czwarte – uczestnicy podróży metaforycznych, tych, które zarazem są obrazem ludzkiej egzystencji (znów Odys, Dante, bohater Małej apokalipsy). Myśl, iż życie jest wędrówką pełną pułapek, towarzyszy ludzkości od zawsze.

 

Wskazówki przydatne podczas pisania:

 • Zwróć uwagę, na który z wymienionych typów podróży temat kładzie nacisk. Akurat przytoczony tutaj, skomplikowany, ubiegłoroczny – sprowadza się do metaforycznego ujęcia tematu, nie wymaga wyliczania wędrowców, raczej przypadki metaforyczne.
 • Problem tułaczki ma dwa oblicza.
  • Smutne: tęsknota za krajem, poczucie bezdomności.
  • Radosne: poznawanie świata, nabierania doświadczeń, przeżywanie przygód.
 • Wędrowcy dojrzewający to temat związany z młodością, z odejściem z domu rodzinnego i budowaniem własnego życia, poszukiwaniem wartości. Raczej budujący i radosny – może z wyjątkiem przypadku Kordiana. Młodość, dojrzewanie, poszukiwanie swojego miejsca w życiu – omawiając te zagadnienia, posłużyć się trzeba postaciami młodych podróżników.

Facebook aleklasa 2