Terminem kultura języka określa się działalność zmierzającą do udoskonalenia języka i rozwinięcia umiejętności posługiwania się nim w sposób poprawny i sprawny. Jednym ze sposobów doskonalenia języka jest wzbogacanie swoich wypowiedzi neologizmami.

Neologizmem jest każdy nowo utworzony wyraz, którego funkcja polega na oznaczeniu nowego przedmiotu lub pojęcia. Neologizmy dzielimy na obiegowe i artystyczne.

 • Do pierwszej (neologizmy obiegowe) grupy zaliczamy:
  • neologizmy słowotwórcze (utworzone od wyrazów już istniejących za pomocą odpowiednich formantów, np. nadawać – nadaj-nik),
  • neologizmy znaczeniowe (nadanie wyrazom już istniejącym nowych znaczeń, np. zebra – gatunek zwierzęcia, zebra – przejście przez jezdnię),
  • wyrazy zapożyczone (zaczerpnięte z języków obcych – ambicja, konferencja).
 • Neologizmy artystyczne nie służą do oznaczania nowych pojęć z życia codziennego, ale są tworzone przez poetów i pisarzy dla wzbogacenia języka ­konkretnego dzieła literackiego. W tworzeniu ­neologizmów celował Bolesław Leśmian.
  Oto przykład z jego wiersza Śnieg:

  Pamiętam ów ruchliwie rozbłyskany szron

  I śniegu ociężałe w gałęziach nawiesie,
  I jego nieustanny z drzew na ziemię zron,
  I uczucie, że w słońcu razem z śniegiem skrzę się.