Śmiało można wykorzystać opowiadania Malewskiej do tematów, takich jak:

  • Władza i władcy. Sylwetki królów polskich, europejskich, dylematy władzy. Możesz zestawić z wzorcem parenetycznym ustalonym w średniowieczu, z dylematem Kreona, z wierszami poetów współczesnych jak Egzamin Lipskiej, Do polityka Miłosza. W zbiorze Malewskiej masz aż trzech królów: Henryka VIII, Zygmunta Augusta, Jana Kazimierza!
    • Czy władca ma prawo do miłości? Dylemat Zygmunta Augusta bardzo sugestywnie nakreślony przez Malewską! Ale przecież dotyczy też Henryka VIII i jego decyzji o oderwaniu się od Watykanu. Inny zakochany król to Jan III Sobieski, a jego listy do Marysieńki można włączyć do literatury podmiotu. Przy takim temacie warto pamiętać o decyzji króla angielskiego Edwarda, który zdecydował się zrezygnować z korony dla Amerykanki – pani Simpson.
  • Portrety świętych w literaturze. Jest ich sporo w średniowiecznej hagiografii (kłania się Złota le­gen­da Jakuba da Voragine’a). Opowiadania Malewskiej przynoszą dwa wzorce – zupełnie różne: sir To­ma­sza More’a i mnicha Almacha. Różne umysły i osobowości – ale w sprawach wartości zaskakująco podobnie.
  • Obrazy Rzymu (czy miast) w literaturze. Obok Quo vadis Sienkiewicza, obok powieści Zoli pt. Rzym – można postawić opowiadanie Ostatni na arenie. Utwór szczuplejszy – ale autorka bardzo plastycznie prezentuje gwar miasta, ludzi, uliczne dialogi i igrzyska!
  • Wierność swoim zasadom – na przykładzie dziejów i decyzji wybranych postaci literackich. Piękna postać Tomasza More’a skontrastowana z biskupem Cranmerem – to dobry materiał do takiej pre­zen­ta­cji. Można zestawić go z ojcem Kolbe – opisanym choćby w eseju Józefa Szczepańskiego Święty. Także z Antygoną, doktorem Rieux z Dżumy
  • Życie to wartość ponad inne – jak rozumieją to bohaterowie różnych utworów literackich. W opowiadaniach Malewskiej ten temat powraca. Tomasz More nie popełniłby samobójstwa – żałuje życia, ceni je. Życie naraża i traci własne mnich Almach. Zagadnienie życia w kontekście piątego przykazania podejmuje Jan Kazimierz podczas swojej spowiedzi… Można odwołać się do współ­cze­śnie rozważanego problemu eutanazji i aborcji.