Człowiek przez całe życie musi dokonywać wyborów – omów zagadnienie na kontrastowo wybranych sytuacjach z biografii bohaterów literatury.

Komentarz:

Temat dość sztampowy – zawiera jednak pewien formalny haczyk zawarty w słowie „kontrastowo”. Brzmi to odrobinę wieloznacznie, wiadomo jednak, że bohaterowie literaccy przywoływani w pracy muszą mieć bardzo różne doświadczenia związane z życiowymi wyborami. Sama teza oczywiście jest niemal przysłowiem – warto jednak zauważyć, że można ją rozpatrywać na dwóch poziomach – wyższym: poważnych życiowych decyzji i mniej wysokim: życia codziennego, bieżących czynności, relacji międzyludzkich.

Strategie realizacji tematu:

 • Możliwość I:
  Człowiek musi dokonywać wyborów – i bardzo dobrze. Na wstępie warto odwołać się do filozofii egzystencjalnej – nazwiska Sartre’a i Camusa będą jak najbardziej na miejscu. Potem rozpisujemy się o świadomych siebie postaciach literackich kształtujących swoje życie zgodnie z podjętymi decyzjami. Znajdzie się tu miejsce i dla Rolanda, i dla Robinsona Crusoe, wreszcie dla bohaterów Dżumy.
  Warto też poświęcić nieco uwagi bohaterom, którzy świadomie dokonali złych wyborów i muszą za to pokutować. Makbet i Raskolnikow będą tu strzałem w dziesiątkę.
 • Możliwość II:
  Człowiek musi dokonywać wyborów – i to go unieszczęśliwia. Tu punktem wyjścia może być tragedia grecka – jeżeli nie wierzymy w fatum, to Antygona jest idealnym przykładem człowieka, który stoi przed wyborem niemożliwym do dokonania. W literaturze późniejszej istotni wydają się Hamlet i Lord Jim. Nie zawsze jednak musi się niemożność dokonania wyboru wiązać z niebezpieczeństwem śmierci. Doktorowi Judymowi nie grozi żaden wyrok, a mimo to jego wybór można uznać za tragiczny.

Nie zapomnij o tekstach:

• Sofokles Antygona, Król Edyp
• Pieśń o Rolandzie
• William Szekspir Makbet, Hamlet
• Daniel Defoe Przypadki Robinsona Crusoe
• Joseph Conrad Lord Jim
• Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
• Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
• Albert Camus Dżuma

Dotyczy motywów:

 • Życie ludzkie
 • Moralność
 • Dobro
 • Zło, zbrodnia
 • Człowiek