Idealizm życiowy – pomaga czy przeszkadza w osiąganiu zamierzonych celów?

Komentarz:

Banał, aż bije po oczach! Przy takich pytaniach odpowiedź będzie zawsze niejednoznaczna. Najlepsza forma – to rozprawka. Myśl pierwsza to konfrontacja idealisty z realistą pod kątem osiągniętej pozycji (zawodowej, społecznej, życiowej). Myśl druga to przedstawienie zdrowego rozsądku jako najlepszej formy realizacji idei. Temat ten jest związany z pytaniem, czy karierowicz może być idealistą? Takie ujęcie też może być jednym z wariantów realizacji.

Przywołaj pojęcia:

 • Idealizm – przedstawianie sobie świata w różowych barwach; przedkładanie wartości duchowych nad materialne.
 • Realizm – trzeźwość sądów i obiektywizm w postrzeganiu rzeczywistości. Towarzyszy mu kategoria mimesis (określona przez Arystotelesa) – czyli naśladowanie przez literaturę rzeczywistości.
 • Defetyzm – brak wiary w zwycięstwo, w powodzenie, drugi biegun optymizmu i po części idealizmu.

Strategie realizacji tematu:

 • Możliwość I:
  Konspektem konstrukcyjnym pracy powinno być po pierwsze określenie celu, do którego zmierza bohater literacki. Przez wzgląd na to wybierz podejście idealistyczne albo realistyczne. Podaj kontrastowe przykłady sytuacji, kiedy życiowy idealizm jest podejściem lepszym i kiedy absolutnie nim nie jest. Skup się na co najwyżej trzech postaciach. Temat jest sformułowany tak ogólnie, że udzielenie nietrafionej odpowiedzi, czy wyciągnięcie złych wniosków jest właś­ciwie niemożliwe.
 • Możliwość II:
  Zacznij ostro (!) krytyką romantycznych, idealistycznych uniesień. Kontrą niech będzie przedstawienie pozytywistycznych, zdroworozsądkowych realizacji idealistycznych założeń. Żeby nie zabrakło obiektywizmu, sięgnij po idealistów według Prusa. Musisz udowodnić, że idealizm nie jest zły, ale najlepszym sposobem realizowania jego założeń jest właśnie zdrowy rozsądek. Ożyw podsumowanie i zostaw zawieszone w próżni pytanie o to, czy zdrowy rozsądek, choć skuteczny, nie odbiera życiu barw? (Przy założeniu, że w definicji idealizmu życiowego zaznaczasz pewną jego naiwność).

Nie zapomnij o tekstach:

Możliwość I:

• Bolesław Prus Lalka
• Stefan Żeromski Siłaczka
• Roman Bratny Kolumbowie. Rocznik 20
• Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara, Idiota

Możliwość II:

• Juliusz Słowacki ­Kordian
• Bolesław Prus Anielka
• Henryk Sienkiewicz Janko Muzykant
• Bolesław Prus Lalka
• Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem

Dotyczy motywów:

 • Idealizm/ideały
 • Człowiek
 • Realizm
 • Sens życia