„Kiedy zło tryumfuje, dobro się utaja, gdy dobro się objawia, zło czeka w ukryciu” – Wisława Szymborska. Omów wybrane literackie obrazy walki dobra ze złem, jednocześnie czyniąc odniesienia do sytuacji człowieka we współczesnym świecie.

Komentarz:

Generalna zasada jest taka, że jeśli w temacie pracy pojawia się cytat, to musisz się do niego jakoś ustosunkować (zgodzić się albo nie), a czasami wyjaś­nić, jeśli jest nazbyt metaforyczny. Opcja pierwsza to próba dyskusji – zakładając, że rozumiemy cytat jako zaprzeczenie jednoczesnego współistnienia dobra i zła. Opcja druga to po prostu omówienie literackich utrwaleń walki dobra i zła.

Strategie realizacji tematu:

  • Możliwość I:
    Zaczynasz od zaprzeczenia twierdzeniu noblistki. Za cel stawiasz sobie udowodnienie tezy, że dobro i zło dzieją się na świecie równoleg­le. Spróbuj zróżnicować pracę pod względem kierunku patrzenia. Opisz walkę dobra ze złem, tę, która dzieje się poza człowiekiem, choć z jego udziałem, i tę, która dzieje się wewnątrz ludzkiego jestestwa. Ustosunkuj się do pytania, która walka ma bardziej wyniszczający charakter. Nie zapomnij o własnych przemyś­leniach na temat współczesnej moralnej kondycji człowieka.
  • Możliwość II:
    Zaczynasz od samego początku, czyli Adama i Ewy, biblijna historia walki dobra ze złem to dobre wprowadzenie. Możesz wymieniać chronologicznie epoki pod kątem dzieł, w których utrwalony został zapis nieustającego „przepychania się” dobra i zła. Szczególnie bogate pod względem przykładów będą epoki wczesne, już chociażby przez wzgląd na silną pozycję Kościoła. Koniec oczywisty – walka trwa i nie skończy się nigdy. Wspomnij o sytuacji człowieka w obecnej rzeczywistości, która daje wiele możliwości „pójścia na skróty”.

Nie zapomnij o tekstach:

Możliwość I:

• Zygmunt Krasicki Nie-Boska komedia
• Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
• William Szekspir Hamlet, Makbet
• Johann Wolfgang Goethe Faust

Możliwość II:

• Biblia
• Mikołaj Sęp-Szarzyński O wojnie naszej…
• Johann Wolfgang Goethe Faust
• Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

Dotyczy motywów:

  • moralność
  • człowiek
  • wybór
  • dobro/zło