Kobieta współczesna wobec swojej prababki – rozważ wpływ kobiet na kształtowanie różnych dziedzin życia w epokach dawnych i współcześnie. Posłuż się przykładami, jakie daje literatura i życie codzienne.

Komentarz:

Temat, który wymaga nie tylko znajomości bohaterek literackich. Przyda się też wiedza na temat emancypacji kobiet. Wariant pierwszy to porównanie możliwości i literackiego obrazu kobiet antycznych i, na przykład, z czasów pozytywizmu (kombinacja dowolna). Wariant drugi, to próba usystematyzowania roli kobiety w społeczeństwie.

Strategie realizacji tematu:

  • Możliwość I:
    Starożytność przynosi wzór kobiety biernej. Ty zwracasz uwagę, że najciekawszą postacią literacką tej epoki jest właśnie ona. Przy tej opcji porównujesz nie tylko dwie wybrane bohaterki z dwóch epok. Pamiętaj o umiejscowieniu we współczesnym kontekście. Musisz wykazać się wnikliwością w trakcie analizy i wiadomościami na temat ówczesnych realiów życia kobiet. Zawężenie do dwóch epok może być utrudnieniem dla osób, których wiadomości na temat konkretnych epok literackich są pobieżne.
  • Możliwość II:
    Wariant, który wymaga dużej powściągliwości pióra, bo może zakończyć się dziełem przerażających rozmiarów. Oczywiście zaczynasz od rajskiej Ewy. Kończysz na współczesnej ikonie kobiecości w postaci Bridget Jones. Staraj się wybierać bohaterki najbardziej charakterystyczne dla danej epoki literackiej. Zwróć uwagę na to, co się zmieniło, a co jest stałe w przedstawianiu kobiet w literaturze.

Nie zapomnij o tekstach:

Możliwość I:
• Sofokles Antygona
• Bolesław Prus Lalka

Możliwość II:
Biblia
• Sofokles Antygona
• François Villon Wielki testament
• Ignacy Krasicki Żona modna
• Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
• Bolesław Prus Emancypantki
• Gabriela Zapolska Moralność pani Dulskiej
• Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
• Hellen Fielding Dziennik Bridget Jones

Dotyczy motywów:

  • kobieta
  • stereotypy
  • emancypacja
  • feminizm