Bywają takie spotkania, które w jednej chwili odmieniają ludzkie życie. Czy zgadzasz się z tym stereotypowym sformułowaniem? Swoją odpowiedź uzasadnij, odwołując się do wybranych utworów literackich i filmowych.

Komentarz:

Temat polecany dla lubiących fantazjować „co by było gdyby”. Chwytów do analizy bardzo wiele. Przykłady w każdej epoce. Po pierwsze spotkania owocujące miłością (nie zawsze szczęśliwą, spełnioną), po drugie motywujące do czynów wielkich. Każda z możliwości zakłada zgodę na twierdzenie zawarte w temacie. Możesz też obalić mit o przypadkowych spotkaniach i wtedy upada teoria, że życie zmienia się „w jednej chwili”, bo skoro i tak wszystko było zapisane w gwiazdach…

Przywołaj pojęcia:

 • Predestynacja – przekonanie o nieuchronności pewnych zdarzeń w ludzkim życiu i tym samym nikłych możliwościach zmieniania naszego życia.
 • Stereotyp – ogólnie panujące przekonanie, które nie zawsze jest prawdziwe.
 • Fatum – antyczna teoria, zgodnie z którą uciekanie od przeznaczenia jedynie może wzmocnić siłę jego rażenia.

Strategie realizacji tematu:

 • Możliwość I:
  Co byłoby, gdyby Adam Mickiewicz nie spotkał Maryli Wereszczakówny (wątek biograficzny potraktuj jako pretekst rozważań o twórczości), a Werter Lotty? Nie tylko wymieniaj tych, dla których spotkanie drugiej osoby było przełomem, ale też zanalizuj konsekwencje tzw. długoterminowe. Zwróć uwagę na słowa „w jednej chwili”, podkreślając prędkość zmian następujących w ludzkim życiu i tym samym jego bardzo względną stabilność.
 • Możliwość II:
  Oś konstrukcyjna pracy – przykłady kontaktów międzyludzkich, które „zaowocowały” czynem lub też od niego odwiodły (Kordian stojący przed sypialnią cara). Nie ograniczaj się do jednej epoki literackiej. Podkreśl ważność napotykania na drodze autorytetów (możesz też skomentować teraźniejszość pod kątem braku tychże). Koniec pozostaw otwarty, zastanawiając się, ile przypadkowości było w tych sytuacjach, na ile jesteśmy odpowiedzialni za pewne zdarzenia. A może w ogóle nie jesteśmy wolni?

Nie zapomnij o tekstach:

Możliwość I:

• Adam Mickiewicz Do M***, Dziady część IV
• Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
• William Szekspir Romeo i Julia
• Bolesław Prus Lalka

Możliwość II:

• Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod
• Juliusz Słowacki Kordian
• Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
• Albert Camus Dżuma
• Johann Wolfgang Goethe Mefistofeles

Dotyczy motywów:

 • Miłość
 • Przypadek
 • Odpowiedzialność
 • Życie ludzkie
 • Wolność