Scharakteryzuj środowisko „bruLionu”.

Zacznij:
BruLion to czasopismo wydawane od 1986 r. półoficjalnie. Rozkwit pisma i szczytowe osiągnięcia skupionych wokół niego poetów to początek lat 90. XX w. Poruszano tematykę społeczno-polityczną, pisano o kulturze alternatywnej, uprawiano szeroko rozumianą publicystykę. Od 1993 r. pismo zaczęło być wydawane w Warszawie (wcześniej związane było z Krakowem).

Rozwiń:
Wyróżniamy 3 fazy rozwoju.

  • W pierwszej skupiano się głównie na literaturze; wtedy z pismem byli związani Wiktor Woroszylski, Jan Józef Szczepański i Jarosław Marek Rymkiewicz.
  • W drugiej (najważniejszej) rodzi się wspólnota pokoleniowa autorów urodzonych w latach 60. Pismo odwraca się od problematyki krytyczno-literackiej na rzecz nowinek ze świata (ruch feministyczny, kultura techno, multimedia, graffiti itd.).
  • W trzeciej fazie w tym „offowym” do tej pory piśmie biorą górę sympatie konserwatywne. Autorzy – co do tej pory było nie do pomyślenia – szukają inspiracji w myśli katolickiej. BruLion zrywa wtedy z niepokornymi twórcami, których wypromował.

Zakończ:
Przez długi czas bruLionowi zarzucano propagowanie nihilizmu i pornografii. Publikujących tam twórców uważano za prowokatorów i skandalistów, zarzucano im obrazę moralności. To zamieszanie przyczyniło się do wywołania zainteresowania (a nawet kultu) artystów związanych z bruLionem.

Uwaga!

Pokolenie bruLion
Tak nazywamy natomiast formację pisarzy debiutujących w pierwszych latach po przełomie ustrojowym 1989 r.

 

Najważniejsi twórcy:

  • Jacek Podsiadło,
  • Marcin Świetlicki,
  • Marcin Baran.

Zobacz:

POEZJA – nowe kierunki po II wojnie światowej

Polska literatura współczesna – zestawienie

Kierunki w poezji współczesnej

Dokonaj przeglądu polskiej poezji powojennej

Nowe kierunki w poezji po II wojnie światowej

Ugrupowania poetyckie – zestawienie