Dokonaj porównania kosmogonii mitycznej i biblijnej.

Zacznij:
To dwie najważniejsze mityczne wizje powstania świata kultury europejskiej. Są różne, ale wykazują też tajemnicze podobieństwa w niektórych szczegółach.

Rozwiń:
Zacznij od różnic:

  • Początek – w Biblii istnieje już Bóg, a prócz niego nie ma nic. W mitologii istnieje tajemniczy Chaos.
  • W Biblii całym procesem stworzenia kieruje Bóg. W mitologii, kolejne elementy wszechświata wyłaniają się samoistnie lub są powoływane przez kolejne pokolenia bóstw.
  • W Biblii ogromną rolę odgrywa nazewnictwo. Bóg najpierw wypowiada nazwę rzeczy, a dopiero potem ją kreuje. W mitologii nazwy są wtórne wobec rzeczy.
  • Stworzenie człowieka w Biblii jest ukoronowaniem procesu kreacji. W mitologii dzieje się mimochodem i ma nawet nie do końca ustalone „autorstwo”.

Podobieństwa:

  • Podobna jest kolejność powstawania poszczególnych elementów wszechświata. Najpierw oddzielone zostają noc i dzień, później formuje się świat wodny. Dopiero z niego wyłaniają się lądy. Pierwsze życie powstaje także w wodzie.

Zakończ:
Można pobawić się w nadinterpretatora. Co ciekawe – podobieństwa obu wersji pokrywają się z grubsza z kolejnością wydarzeń w historii naturalnej… I jeszcze – w obu kulturach występuje legenda o potopie!

 

Najważniejsze teksty:

  • Biblia – Księga Rodzaju,
  • Hezjod Teogonia.

Ważne pojęcia:

  • kosmogonia – powstanie świata,
  • teogonia – powstanie bogów.

Zobacz:

Kosmogonia biblijna i mitologiczna – dwie wizje stworzenia świata