Ukaż kulturę starożytnej Grecji i Rzymu oraz „Biblię” ­jako źródło inspiracji twórców następnych epok.

Zacznij:
Starożytność to prawdziwa kopalnia literackich i kulturowych motywów dla wszystkich pokoleń twórców aż po dziś dzień. Co ważne – wiele z nich występuje jednocześ­nie zarówno w Biblii, jak i w kulturze antycznej – warto skupić się właśnie na takich.

Rozwiń:
Przedstaw kilka starożytnych toposów, wyjątkowo istotnych w historii kultury:

 • prometeizm – postać Prometeusza, kojarzonego zresztą często z Jezusem Chrystusem, inspirowała twórców romantyzmu (Dziady, Kordian) i współczesności (Zdążyć przed Panem Bogiem);
 • wina niezawiniona – jeden z „ulubionych” tematów literatury wszystkich epok (patrz pyt 4.);
 • wędrówka – podróż Odyseusza czy exodus Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej to archetypiczne niemal obrazy wędrówki, przywoływane nawet w tytułach późniejszych dzieł (np. Ulisses Joyce’a).

Zakończ:
Możesz przywołać też inne dziedziny sztuki – malarstwo: choćby Zuzanna w kąpieli Van Dycka, rzeźbę – np. Dawid Michała Anioła, film – Pasja Mela Gibsona.

 

Najważniejsze teksty:

 • Mit Syzyfa,
 • Jan Kochanowski – Treny,
 • Adam Mickiewicz – Dziady,
 • Juliusz Słowacki – Kordian,
 • James Joyce – Ulisses,
 • Stanley Kubrick – 2001: Odyseja kosmiczna (film),
 • Albert Camus – Dżuma.

Ważne pojęcia:

 • Topos – to odwieczny temat literatury, występujący w różnych realizacjach i odmianach w kolejnych epokach literackich.
 • Prometeizm – postawa oparta na idei poświęcenia jednostki dla dobra ogółu.